Josef Snajdr – Memorial Plaque


To commemorate the 115th anniversary of the birth of W/Cmdr Josef Šnajdr DFC, a memorial plaque was unveiled in his birth town of Luhačovice, in the Moravia region of the Czech Republic.

Pro připomenutí 115. výročí narození W / Cmdr. Josefa Šnajdra DFC , byla v jeho rodném městě Luhačovice na Moravě, odhalena pamětní deska.

He had served as a navigator and pilot with 311 Sqn and later became one of the squadrons Commanding Officers.

Sloužil jako navigátor a pilot 311. perutě a později se stal jedním z velitelů letek.

The ceremony was held in the entrance hall of the Luhačovice library, where the memorial plaque is located.

Obřad se konal ve vstupní hale knihovny Luhačovice, kde se nachází pamětní deska.

Attending the ceremony was Antonín Zdražil; nephew of Josef Šnajdr, Dr František Hubáček; Mayor of Luhačovice, Ing. Marie Semellová; Deputy-Mayor Luhačovice, Col PhDr Oldřich Rampula; Chairman of Svaz letců (the Airmans Association of the Czech Republic). Czechoslovak RAF veterans Col Alois Dubec and Col Emil Boček also attended on behalf of Svaz letců. The ceremony was well attended by residents of Luhačovice and well-wishers.

Slavnostního odhalení pamětní desky se účastnili Antonín Zdražil , synovec Josef Šnajdr , Dr. František Hubáček ; starosta Luhačovic , Ing . Marie Semellová , náměstek primátora Luhačovice, Plk. PhDr. Oldřich Rampula, předseda Svazu letců ČR, českoslovenští veteráni RAF, plk. Alois Dubec, plk. Emil Boček, rovněž za SL ČR. Slavnostní ceremonie se v hojném počtu účastnili občané města Luhačovice a gratulanti.

From left to right Col PhDr Oldřich Rampula, Col retd Alois Dubec and Col Retd Emil Boček.

Zleva doprava Plk. PhDr. Oldřich Rampula, Plk. Alois Dubec a Plk. Emil Boček.

On behalf of Svaz letců, Col PhDr Oldřich Rampula laid a wreath by the memorial plaque.

Plk. PhDr. Oldřich Rampula, jménem Svazu letců předal děkovní dopis za pamětní desku Dr. Františku Hubáčkovi.

A letter of thanks for the plaque, was then presented to Dr František Hubáček by Col PhDr Oldřich Rampula on behalf of Svaz letců.

Plk. PhDr. Oldřich Rampula, jménem Svazu letců předal děkovní dopis za pamětní desku Dr. Františku Hubáčkovi.

Left to right: Ing. Marie Semellová, Dr František Hubacek, Antonín Zdražil and Col PhDr Oldřich Rampula.

Zleva doprava : Ing . Marie Semellová , Dr. František Hubáček, Antonín Zdražil a Plk. PhDr. Oldřich Rampula.

The memorial plaque was unveiled by Antonín Zdražil, nephew of Josef Šnajdr, and Dr František Hubáček, Mayor of Luhačovice.

Pamětní desku odhalil Antonín Zdražil, synovec Josef Šnajdr a Dr. František Hubáček, starosta města Luhačovice.
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.