Remembrance Day Scenes – 2013


Remembrance Day Den válečných veteránů 2013

Czechoslovak RAF airmen and women remembered

Českoslovenští letci RAF a ženy si připomněli


Great Britain

London:

Bomber Command Memorial, Green Park:

Battle of Britain Memorial, Victoria Embankment:


Royal Air Force Memorial, Victoria Embankment:


Westminster Abbey, Field of Remembrance:

On 7 November 2013, His Royal Highness The Duke of Edinburgh and His Royal Highness Prince Henry of Wales opened the Royal British Legion’s 85th Field of Remembrance at Westminster Abbey.

Dne 7. listopadu Jeho královská Výsost vévoda z Edinburgu a Jeho královská výsost princ Henry z Walesu, otevřeli pole vzpomínek 85. Královské britské legie u Westminsterského opatství.

Each November the Royal British Legion establishes a Field of Remembrance in the grounds of Westminster Abbey. The Field of Remembrance is a sea of remembrance crosses with scarlet poppies – a symbolic remembrance and tribute to the memory of ex-Service men and women. For 2013 over 100,000 crosses were laid. One Czechoslovak WAAF and 510 Czechoslovak airmen died while serving in the RAF.

V každém měsíci listopadu, Royal British Legion v areálu Westminsterského opatství vytváří pole vzpomínek. Vzpomínkové pole je moře vzpomínkových křížů s šarlatovými máky – symbolická vzpomínka a pocta památce mužů a žen, bývalých příslušníků armády. V roce 2013 bylo vytvořeno více než 100.000 křížů. Z nich jeden Československé příslušníci WAAF a 510 československým letcům zemřelým ve službě RAF.

Representing the Czech Republic were Col Roman Siwek, Defence Attaché and Lt/Col René Klapáč, Military Attaché at the Defence Office of the Embassy of the Czech Republic, London. The Slovak Republic was represented by Col Vladimir Samek, Defence Attaché at the Embassy of the Slovak Republic London.

Českou republiku zastupovali přidělenec obrany plk. Roman Sivek a vojenský atašé u Úřadu obrany Velvyslanectví České republiky v Londýně pplk. René Klapáč. Slovenskou republiku zastupoval přidělenec obrany Velvyslanectví Slovenské republiky v Londýně plk. Vladimír Samek.

From their London Embassies, left to right:
Col Roman Siwek, Czech Defence Attaché, Col Vladimir Samek Slovak Defence Attaché, Lt/Col René Klapáč, Czech Military Attaché

Norfolk:

East Wretham – St Ethelbert’s Church:

Where 11 Czechoslovak airmen, who had served in 311 Sqn at the nearby East Wretham airfields, are buried.

Nedaleko letiště East Wretham, je pohřbeno 11 československých letců, kteří sloužili u 311.perutě RAF.

Kent:

Westwell:

Sgt Josef Dygrýn DFM, one of the 88 Czechoslovak airmen who fought in the Battle of Britain. Later, aged 24, was killed on a operational flight on 4 June 1942.

Kde je pohřben sgt. Josef Dygrýn DFM, jeden z 88 československých letců, kteří bojovali v bitvě o Británii, později při operačním letu 4.6.1942 zemřel ve věku 24 let.

Sgt Josef Dygrýn DFM

Devon:

Yelverton – Harrowbeer:

Harrowbeer was one of the airfields used by the Czechoslovak Wing during WW2.</span.

Harrowbeer bylo jedno z letišť československého křídla RAF, ve druhé světové válce.

Czech Republic:

Prague

National Memorial at Vítkov:


France:

Moliens:

Where Sgt Josef Bendl, one of the first Czechoslovak airmen killed in the Battle of France, 1940, was first buried.

Kde je pohřben Sgt. Josef Bendl, jeden z prvních československých letců padlých v bitvě o Francii, kde byl nejprve pohřben.

Pupil of Moliens primary school by symbolic grave of Sgt Josef Bendl

Pupil of Moliens primary school at the original grave of Sgt Josef Bendl

Belgium:

Ypres – Town Extension CWGC cemetery:

Sgt Karel Pavlik, killed aged 23 on 5 May 1942 during Circus 157, is buried here.

Kde je pohřben Sgt. Karel Pavlík, který zemřel 5.5.1942 v akci Cirkus 157, ve věku 23 let.


Bahamas:

Nassau War Cemetery

Where 6 Czechoslovak RAF airmen, killed at the start of a training flight whilst with 111 Operational Training Unit are buried.

Kde je pohřbeno 6 československých letců RAF kteří zemřeli při leteckém výcviku u 111. operační výcvikové jednotky.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Remembrance Day Scenes – 2013

  1. Janikk says:

    děkuji za to co děláš pro naše padlé hrdiny! Vydržet a na nikoho nezapomenout

    [Moderators translation: Thank you for what you have been doing for our fallen heroes! Persevere and forget nobody.]

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.