Stanislav Rejthar – Memorial Plaque


Odhalena pamětní deska stíhacímu pilotovi plk. Stanislavu Rejtharovi

Commemorative plaque unveiled for fighter pilot Col. Stanislav Rejthar

Díky iniciativě patnáctiletého Štěpána Bazaly z Klub historických vozidel Kralice nad Oslavou a Ivana Bazaly z Veteran Vehicle Clubu Březník Jana Sokola z Lamberka a spolupráce obce Kuroslepy byla 4. 8. 2013 v Kuroslepech odhalena pamětní deska plk. Stanislavu Rejtharovi, bývalému příslušníkovi 313. stíhací peruti RAF, 1. československého stíhacího leteckého pluku, ale také perzekuovanému válečnému veteránovi. Pamětní desku, nalézající se na budově obecního úřadu Kuroslepy, odhalili dcera plk. Rejthara Olga Bezděková a plk. Emil Boček, bývalý mechanik a stíhací pilot RAF.

Thanks to the initiative of 15 year old Štěpán Bazala from KVH (Club of historical vehicles) from Kralice nad Oslavou and Ivan Bazala from the Veteran Vehicle Club Březník Jana Sokola z Lamberka and in cooperation with the village of Kuroslepy, a commemorative plaque to Col Stanislav Rejthar, former member of 313 Sqn RAF, the 1st Czechoslovak Fighter Wing, but also a persecuted war veteran, was unveiled on 4th August 2013 in Kuroslepy by Olga Bezděková, daughter of Col. Rejthar and Emil Boček former RAF mechanic and fighter pilot.

This slideshow requires JavaScript.

Tento pietní akt se mohl uskutečnit díky desetiměsíční práci obou jmenovaných a porozumění a podpory Vladimíra Bureše, starosty Rejtharovy rodné obce. Součástí doprovodného programu slavnosti byla výstava modelu stíhacího letounu spitfire v měřítku 1:1 a výstroje a vybavení RAF klubu vojenské historie 276th sqdn (reenacted) RAF, o.s., vojenské techniky a mše za plk. Stanislav Rejthara.

This remembrance act was able to take place thanks to the ten month work of the above named and the understanding and support of Vladimír Bureš, the Mayor of Rejthar´s home village. An exhibition of a 1:1 scale Spitfire replica and equipment of the 276 Sqn RAF Military History re-enactment Club, military technology and a mass in honour of Col. Stanislav Rejthar were part of the an accompanying programme.

Stanislav Rejthar se narodil 28. 10. 1911 v Kuroslepech čp. 16. Za druhé světové války byl pilotem 313. stíhací peruti RAF. Přihlásil se do skupiny letců směřujících do SSSR a stal se náčelníkem štábu 1. československého stíhacího leteckého pluku, se kterým startoval na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Poté, co bylo povstání potlačeno, musel s některými dalšími příslušníky jednotky odejít do hor a projít přes frontu.

Stanislav Rejthar was born on 28th October 1911 in Kuroslepy nr. 16. He was a pilot of 313 RAF Fighter Sqn during WW II. He enlisted in the group of pilots deployed to the USSR and became Chief of the General Staff of the 1st Czechoslovak Fighter Regiment, with which he took off to help the Slovak National Uprisal at the end of August 1944. After the uprising was suppressed, he was forced with several others from the unit to escape to the mountains and cross the front line.

Po únoru 1948 byl vyhozen z armády, vyslýchán a perzekuován.

He was dishonourably discharged from the army after February 1948, interrogated and persecuted.

Zemřel 20. 11. 1977. Pohřben je na pražských Olšanech.

He died on 20th November 1977 and is buried in Prague-Olšany cemetery.

Jeho osudy zachycuje kniha Dobří vojáci padli.

His fate is recorded in the book “The Good Soldiers Fell”.

© Filip Procházka
KVH 276th sqdn (reenacted) RAF, o. s.
This entry was posted in 313 Sqd, Ceremony, Russia, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

1 Response to Stanislav Rejthar – Memorial Plaque

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.