Prostejov remembers – 2011

In May 2011, the people of Prostějov remembered their countrymen who gave their lives, fighting in the Royal Air Force, for the freedom of their homeland in World War 2.

V květnu 2011 si občané z Prostějova na Moravě připoměli své krajany, kteří ve druhé světové válce bojovali v Royal Air Force, za svobodu své vlasti.

A wreath laying ceremony took place on the morning of 8 May to commemorate the ending of World War 2. Wreaths were laid by the Plumlov branch of Svaz letců České republiky, the Airmens Association of the Czech Republic. Members from the Prostějov community also attended this ceremony.

Odbočka č. 9 Svazu letců České republiky Plumlov a občané položili 8. května na výročí ukončení druhé světové války kytice k památníku padlých československých zahraničních letců na městském hřbitově v Prostějově.

The following morning the Prostějov Municipality had a separate wreath laying ceremony to commemorate the liberation of Prague by the Soviet Army on 9 May 1945. This was also attended by members of the Prostějov community.

Následující den v pondělí 9. května, při slavnostní ceremónii za přítomnosti veřejnosti položili k památníku věnce a kytice zastupci města Prostějova, 21. odbočky SL ČR Prostějov a ostatních prostějovských organizací.

At both ceremonies, members of the public from Prostějov, laid their own flowers and wreaths in remembrance.

Na obou obřadech se zúčastnili občané z Prostějova a okolí a položili vlastní kytice a květiny k památníku padlých letců..

The Prostějov Memorial is the site where 157 of those airmen were symbolically interred in 1998. It is the largest memorial site in the Czech Republic for Czechoslovak airmen who flew with the Royal Air Force.

V památníku odhaleném v roce 1998 je symbolicky uložena prsť z 157 hrobů padlých československých zahraničních letců kteří bojovali ve druhé světové válce v RAF za osvobození své vlasti. Podle vyjádření žijících letců, ‘tohoto památníku si nejvíce vážili’.

Prostějov was chosen as the site for this memorial because of its historical association with Czechoslovak aviation. On 16 September 1925, some 20 Czechoslovak military aviation schools, based in border areas, were transferred to Prostějov, in the Moravian region of the country, where they were combined to form Vojenském leteckém učilišti [VLU], the Military Aviation College. Its purpose was to train military pilots which it continued to do until the German occupation in 1939. It was at the Vojenském leteckém učilišti [Military Aviation College] in Prostějov that many Czechoslovak pilots learnt to fly and learn valuable skills which enabled them to bravely fight the Luftwaffe to achieve the liberation of their homeland. For this reason, Prostějov was chosen as the most appropriate place for the urns of the military airmen to be interred.

Město Prostějov bylo zvoleno jako místo pietního uložení kvůli své historické tradici v čs. letectví, kterou započalo Vojenské letecké učiliště již ve 20. letech minulého století. Roku 1925 byl v Prostějově zahájen výcvik v nově vznikajícím leteckém učilišti, jehož činnost trvala až do roku 1939, kdy byla násilně přerušena německou okupaci. Ale právě v tomto VLU Prostějov, se mnozí českoslovenští letci naučili létat a nabyli ceněné schopnosti, díky kterým se mohli statečně postavit proti pilotům Luftwaffe a bojovat za osvobození naší vlasti. Město Prostějov tak bylo nejvhodnějším místem pro pietní uložení uren těchto válečných letců.

More information on the Prostějov Memorial is here.
Více informací o Prostějova památníku je zde.

.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.