Frantisek Perina remembered

Vzpominka na Františka Peřinu

On 9 April 2011 the village of Morkůvky, nr Brno in the Moravian Region of the Czech Republic, commemorated the 100th Anniversary of the birth its most famous son:

Dne 9. dubna 2011 nedaleko Brna v obci Morkůvky na Jižní Moravě v České republice si občané připoměli 100. výročí narození svého slavného syna Moravy Generála Františka Peřiny.

General František Peřina

General of the Skies
Generál Nebe.

* 8 April 1911

† 6 May 2006

A skilled aerobatic pilot and aerial combatant who, as a Czechoslovak Air Force pilot, represented his country in the 1937 Air show held at Zurich, Switzerland. In 1939, when Nazi Germany occupied his homeland, he like many others left the country illegally so that they could fight for a free Czechoslovakia. Peřina made his way to France, where he joined l’Armee d’Air, the French Air Force.

František Peřina byl před druhou světovou válkou vysoce kvalifikovaný akrobatický a bojový pilot. V roce 1937 zastupoval československé letectvo v Air shoow, které se konalo ve švýcarském Curychu. V roce 1939 po okupaci Čech a Moravy nacistickým Německem opustil, tak jak mnoho jiných vlastenců ilegálně svoji zemi, aby mohl bojovat za její osvobození. Ve Francii se Peřina stal příslušníkem l’Armee d’Air, francouzského letectva.

In the short but intense fight of 1940, better known as the Battle for France, he successfully destroyed 14 German fighters in aerial combat. The 2nd highest score for a Czechoslovak pilot in that battle. In the Battle for France, Capitaine Jean Accart, the Commanding Officer of escadrille GCI/5, which included František Peřina (14 kills), Alois Vašátko (15 kills) and Adolf Vrána (5 kills) believed his escadrille caused the loss of 10% of the German Luftwaffe in that battle. With the fall of France he escaped to England and joined the RAF.

V krátkem, ale velice intenzivním boji v roce 1940, známého jako bitva o Francii, sestřelil ve vzdušných bojích 14 německých letounů. V bitvě o Francii v roce 1940 letka GCI/5 kapitána Jeana Accarta, jejímiž příslušníky byli František Peřina, který sestřelil 14, Alois Vašátko 15 a Adolf Vrána 5 německých letadel, zničila 10% letadel z celkových ztrát německé Luftwaffe. Po pádu Francie odešel do Anglie, kde vstoupil do RAF.

When WW2 ended he returned to Czechoslovakia, only, in 1949,  to have to leave illegally again in a daring aircraft escape in a small sports aircraft to avoid persecution from the  Communist Regime.

Po skončení druhé světové války se v roce 1945 vrátil do Československa a v roce 1949, aby se vyhnul persekuci ze strany komunistického režimu, odvážným úletem v malém sportovním letadle ilegálně opustil svou vlast po druhé.

About 1000 people attended the ceremony which was held at his tomb. Wreaths were laid on his tomb and were followed by speeches by the village Mayor, Czech Air Force Commander, the French Military Attaches, Chairman of the Airman’s Association of the Czech Republic and other dignitaries.

Slavnostní obřad se konal položením věnců a kytic na hrob gen. Františka Peřiny a projevy starosty obce Morkůvky, velitele českého letectva, zástupce francouzské armády, předsedy Svazu letců České republiky a dalších hostů.

A flypast by 2 Saab JAS 39 Gripen aircraft of the Czech Air Force flew over the village. The Czech National Anthem was played and the Ceremony concluded with musicians from the Czech Air Force sounding a final tribute.

V té době nad hřbitovem provedly průlety dva letouny typu Saab JAS 39 Gripen českého letectva. Českou státní hymnou a trubači odtroubenou večerkou, obřad na hřbitově byl ukončen.

This slideshow requires JavaScript.

Invited guests and dignitaries then attended the František Peřina Museum in Morkůvky followed by a reception at Kulturní Dům for refreshments and were entertained by Moravian folklore musicians and dancers.

Poté občané a hosté navštívili Muzeum Františka Peřiny v obci Morkůvky a po jeho prohlídce se pro pozvané hosty a občany konalo v kulturním domě slavnostní vystoupení moravské folklórní skupiny, kde bylo také připravené občerstvení.

Other photographs from this Ceremony are here
Další fotografie ze slavnostního shromáždění zde

Czech TV news / Zprávy České televize

Czech radio / Český rozhlas

A biography on František Peřina is here
Biografie Františka Peřiny zde

.

.
Article last updated 15 April 2011
.

This entry was posted in Ace, Anniversary, Ceremony, Into exile, Not Forgotton, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

2 Responses to Frantisek Perina remembered

  1. Joe, Czech Spitfire Club says:

    Salute to the legendary pilot, real hero!

  2. Veronika says:

    Great article. The way Czechs who had served in the RAF during the War were treated upon return to Czechoslovakia is disgraceful.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.