Nieuwe Niedorp – Excavation Completed


Nieuwe Niedorp – Výkopové práce ukončeny


Started on 25 May, the excavation of 311 (Czechoslovak) Sqn Wellington KX-T, T2990 was completed yesterday (17 June), after nearly four weeks and earlier than the original expectation of mid July.

Včera (17. června), skončily po téměř 4 týdnech a dříve než v původně předpokládaném termínu v polovině července, práce na vyzvednutí Wellingtonu KX-T T2990 311. (československé) peruti. které začaly 25. května.

During this period, the crash site was carefully excavated for all remains. Initially with a mechanical digger, skimming off small layers of soil at a time until wreckage was found – it is estimated that when the Wellington crashed it was at a speed of about 400 km/hour and thus everything on the aircraft was compressed as it was pushed from the rear of the aircraft to the front. On impact with the ground, the Wellington shattered into thousands of pieces due to the force of the crash. “The landing gear was reasonably intact. Little was left of the engines. The bomb load had already been released over Germany. We did find the four on-board weapons and associated ammunition,” said Royal Netherlands Air Force salvage officer Major Bart Aalberts

Během této doby byly opatrně vyzvednuty všechny trosky a pozůstatky. Nejprve byly s pomocí rypadla odstraněny tenké vrstvy zeminy, dokud nebyly odkryty trosky letounu – v důsledku odhadované rychlosti wellingtonu v momentu nárazu na 400 km/hod se očekávalo, že komprese všechno na palubě letadla posunula ze zadní části dopředu. Vzhledem k síle nárazu se wellington roztříštil na tisíce fragmentů. “Podvozek je pouze částečně poškozen. Velmi málo zůstalo z motorů. Bomby byly shozeny nad Německem. Našli jsme 4 palubní zbraně a příslušnou munici”, řekl major Bart Aalberts, důstojník Nizozemského královského letectva, zodpovědný za záchranné práce.

Numerous aircraft items were found, amongst them pieces of engines, propellers, oxygen cylinders, 0.303″ bullets and rubber dinghy remains. These will now go to the Royal Netherlands Air Force base at Woensdrecht for detailed examination there.

Byla nalezena řada fragmentů vybavení letadla jako části motorů, vrtulí, kyslíkové lahve, 0.303” náboje, gumový záchranný člun (dinghy) a zbytky padáků, které budou přemístěny na základnu Nizozemského královského letectva ve Woensdrechtu k detailnímu přezkoumání.

Human remains were also found and will now be taken to the Royal Netherlands Army Salvage and Identification Service (BIDKL) specialist laboratory at Soesterberg, Holland, for detailed examination and identification using the airmen’s Czechoslovak medical records. Once this examination has been completed a formal announcement will be made by the Dutch, British and Czech authorities regarding the identities of those remains and internment plans so that these young airmen finally have a grave and closure for their relatives.

Nalezené tělesné pozůstatky budou převezeny do specializované laboratoře Záchrqnné a identifikační služby (BIDKL) Nizozemské královské armády v Soesterbergu k detailnímu přezkoumání a identifikaci, ke které bude použito československých lékařských záznamů letců. Po jejím ukončení bude vydáno společné oficielní prohlášení holandských, britských a českých úřadů o identifikaci těchto ostatků a plánu na jejich uložení, aby se tito mladí letci konečně dočkali svého hrobu a jejich příbuzní závěru.

Live ammunition found at the site will be destroyed by the Dutch EODD (Explosive Ordnance Disposal Service) team also at Soesterberg.

Ostrou munici, která byla v místě nalezena, zneškodní holandská Jednotka likvidace výbušného arsenálu (EODD), rovněž v Soesterbergu.

A video, in Dutch, of the excavation courtesy of Ministry of Defense, Netherlands:

Video o výkopových pracích v holandském jazyce (s laskavým svolením nizozemského Ministerstva obrany):This entry was posted in 311 Sqd, Information, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Nieuwe Niedorp – Excavation Completed

  1. John Cope says:

    A very moving article. Thank you for your patient, hard work and dignified procedure.

  2. Stephen Allen says:

    Just wonderful that we that we can bring closure to the young men and their family’s and the parts of the plane that future generations can see for themselves.
    Young Hero’s that will never grow old
    RIP

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.