Brookwood 12.12.20. – part I


On 12 December, the Czechoslovak graves at Brookwood cemetery were again remembered for Christmas, in an informal, covid-19 compliant informal event.

Dne 12. prosince 2020 se opět konala vánoční vzpomínka u československých hrobů na hřbitově v Brookwoodu.

This year we were joined by HE Sečka. Ambassador to the Czech Republic, Czech Embassy London, Aleš Opatrný, Deputy Ambassador to the Czech Republic, CWO Tomáš Kašpar, Czech Embassy Defence Attache Assistant, and other members of the Czech Embassy, who helped our team to lay and light the 140 candles needed for this project.

Letos jsme se spojili s jeho excelence Sečkou, velvyslancem České republiky z české ambasády v Londýně, Alešem Opatrným, zástupcem velvyslance České republiky, štábním poručíkem Tomášem Kašparem, přidělencem obrany českého velvyslanectví v Londýně a dalšími členy české ambasády, kteří pomohli našemu týmu v rámci tohoto projektu položit ke hrobům 140 svící.

This slideshow requires JavaScript.

Flower bouquets were placed, by HE Sečka, at both the Czechoslovak Memorial and also at the post WW2 Czechoslovak plot to remember the Czechoslovak men and women who had fought for liberation of their homeland in WW2.

Jeho eminence Sečka položil květiny u československého pomníku a také na místě, kde leží českoslovenstí příslušníci RAF, kteří zemřeli v Británii po válce. Připomněl tak muže a ženy, kteří v Británii bojovali za svobodu naší vlasti ve druhé světové válce.

An addition to this years program was the placing of 28 personalised Royal British Legion crosses, by the Czechoslovak Memorial, for the fallen Czech military who had lost their lives, on peace-keeping duties for their country, in the war zones of Afganistan, Iraq and Kosovo. This was on behalf of our Czech partners, Ceskoslovensky legionar-SPIA Czech, z.s, a Veterans organisation, who were unable to travel to the UK this year for the annual Remembrance Day Parade and place their crosses themselves at the Garden of Remembrance at Westminster Abbey.

Mimo to jsme v rámci letošní vzpomínky u československého pomníku umístili také 28 křížů Royal British Legion se jmény padlých příslušníků českých ozbrojených sil, kteří položili své životy v rámci mírových misí v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. Tato připomínka proběhla jménem našich českých partnerů, Československý legionář – SPIA Czech, z.s. a veteránských organizací, kterým letos nebylo umožněno cestovat do Británie a zúčastnit se oslav 11. listopadu s cílem položit jejich kříže ve westminsterském opatství.

A special thank you to František Brikcius for his special musical contribution to the event.

Zvláštní poděkování patří Františku Brikciusovi za jeho hudební doprovod k akci.

Part II to follow.

Druhá část bude následovat.

_______________________________________________________________

If you would like to support this project, donations can be made via the Donate button in the right-hand panel of this page.

Pokud si přejete podpořit tento projekt, můžete použít tlačítko „Donate“ na panelu na pravé straně naší stránky.

_______________________________________________________________

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Events, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Brookwood 12.12.20. – part I

  1. Antoinette Pearce née spitz says:

    It’s wonderful that thease ceremonys are still done each year and must never forget thease amazing Airman who gave ther lives 311 sqd ect thank you

  2. Paul Kope says:

    Thank you.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.