Osudy ceskoslovenskych Spitfiru


Osudy československých Spitfirů

Vydáno u příležitosti 75. výročí příletu československých stíhacích perutí z Velké Británie do vlasti

Issued on the occasion of the 75th anniversary of the arrival of Czechoslovak fighter squadrons from Great Britain to their homeland.

od / by

Zdeněk Hurt


Vydejme se za časem dávno odvátými osudy stíhacích letounů Vickers Supermarine Spitfire LF Mk.IXe, které zanechaly v historii československého letectva výraznou stopu, a nejen zde. V krátce poválečných letech tvořily tyto vynikající britské stroje bojové jádro vzdušných sil, pilotované zprvu těmi, kteří s nimi bojovali v řadách Royal Air Force, zasloužily se však i o start první generace mladých stíhačů, cvičených již v domácím prostředí. Na pozadí působení těchto letounů, s jejichž hlavní částí přilétli před 75 lety do vlasti čs. stíhači z Velké Británie, se odráží nejen budování letectva v mírových podmínkách, nýbrž i sestup naší země do područí druhé a delší totalitní moci.

Účast Spitfirů na leteckých akcích po republice, stručná historie jednotlivých strojů či exportní dodávky do mladého státu Izrael, a odtud následně do Myanmaru (Barmy), toť jsou mj. témata, jež tato práce nabízí celkem v 11 kapitolách za doprovodu více jak 600 obrazových příloh.

This Czech language books details the use of the Supermarine Spitfire LF Mk.IXe fighters by the Czechoslovak Air Force In the post-war years, these British aircraft formed the combat core of the Czechoslovak Air Force, piloted at first by those who fought with them in the ranks of the Royal Air Force, but also contributed to the start of the first generation of young fighters, trained at home.

Against the background of the operation of these aircraft, the books reflects not only the building of the Air Force in peacetime, but also the participation of Spitfires in air events, a brief history of individual machines or export deliveries to the state of Israel, and from there to Myanmar (Burma), accompanied by more than 600 photographs.

Vydavatel :
Publisher :
Svět křídel
ISBN: 978 80 7573 076 3
Format:
Počet stran
Vázaná kniha, 320 stran, 600 fotografií
Hardback, 320 pages, 600 illustrations
Language:
Jazyk
Česky
Czech
Published:
Publikováno
Září 2020
September 2020
Price:
Cena
800 Kč
£44.99

Available in the UK from:

The Aviation Bookshop 33 Vale Rd, Tunbridge Wells, TN1 1BS
This entry was posted in Aircraft, Books. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.