Runnymede 2020 Remembrance

VIRTUAL SERVICE OF COMMEMORATION

AIR FORCES MEMORIAL, RUNNYMEDE

Virtuální pietní akt RAF v Runnymede

This virtual service is a unique collaboration between the Royal Air Force and the armed forces broadcaster (BFBS). The collective intention is to ensure that the service is shown across as many Nations and as widely as possible. In this unprecedented year we have just commemorated the 75th Anniversary of VE Day, we will commemorate the 75th Anniversary of VJ Day in August and in September we will commemorate the 80th Anniversary of the Battle Of Britain. And while not forgetting our history and reflecting on the huge commitment of our forebears we will also be reflecting on the tragic loss of so many around the World to COVID 19, the hidden enemy.

Tento pamětní akt je unikátní spoluprací RAF a BFBS (British Forces Broadcasting Service). Jejich záměrem je zprostředkovat jej do co nejvíce zemí. V podmínkách, jaké nikdo z nás nezažil, jsme si nedávno připomněli 75 let od vítězství nad nacismem, v srpnu si připomeneme 75. výročí vítězství nad Japonskem a v září pak 80. výročí bitvy o Británii. Připomínajíce si naši historii a přemítajíce o obětech našich předků, nezapomeneme uctít ani oběti corona viru po celém světě.

The Royal Air Force are asking that nationally and globally we join together to remember those who lost their lives in World War 2 and, to this day, have no known grave; reflecting on the devastation it brought to their loved ones. We would be grateful if you would join us on 17th May in respect of those that gave the ultimate sacrifice to secure our freedom today.

RAF vyzývá, abychom si zde v Británii i po celém světě připomněli ty, kdo padli ve druhé světové válce a do dnešních dnů nemají vlastní hrob, i to, jaké utrpení tato skutečnost přinesla jejich pozůstalým. Budeme vděční, když se k nám 17. května připojíte a vzdáte úctu těm, kdo za naši současnou svobodu přinesli nejvyšší oběť.

Remembrance message, 2020, from
Col. Jiří Niedoba,
Defence Attaché at the Czech Embassy, London:

Poselství plukovníka Jiřího Neidoby,
přidělence obrany na České ambasádě v Londýně:

Remembrance message, 2020, from
Col. Jan Goceliak,
Defence Attaché at the Slovak Embassy, London:

Pozdrav
plukovníka Jana Goceliaka,
přidělence obrany Slovenské republiky v Londýně
při vzpominkovém aktu v Runnymede 2020.

_______________________________________________________________

The Air Forces Memorial at Runnymede commemorates, by name, the 20,547 airmen who were lost in the Second World War during operations from bases in the United Kingdom and North and Western Europe, and who have no known graves, 149 of whom were Czechoslovak.

Památník RAF v Runnymede jmenovitě připomíná 20.547 letců, kteří padli za druhé světové války při operacích prováděných ze základen ve Spojeném království a severní a západní Evropě, a nemají oficiální hrob. 149 z nich bylo Čechoslováků.

This slideshow requires JavaScript.

_______________________________________________________________

How to watch and listen to the virtual celebration, created by BFBS,
on Sunday 17th May:

Watch on TV Forces News Weekend at 17.30 (UK time) on BFBS Extra overseas or on Forces TV in the UK on Sky 181, Virgin 274, Freesat 165, Freeview 96 and YouView 96.

Details on how to watch online are at forces.net/runnymede where you can also read about the event. This page is now live.

Listen on BFBS Radio worldwide at 14.30 (UK time) at radio.bfbs.com/stations/bfbs-uk
– a podcast will also be available afterwards at radio.bfbs.com/podcasts/

https://www.youtube.com/watch?v=tIpDHsSbdIo

https://www.facebook.com/ForcesTV/

Celý akt bude k vidění online
v neděli 17.května 2020 v pravé poledne na těchto místech:

www.forces.net/runnymede

https://www.youtube.com/watch?v=tIpDHsSbdIo

https://www.facebook.com/ForcesTV/

na BFBS radio bude po ukončení aktu k dispozici podcast.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Forthcoming Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Runnymede 2020 Remembrance

  1. Helena Pumeova says:

    Hannes Edgar URBAN-EMMRICH (1917 Vienna – 1943 the Bay of Biscay) came from Prague. The son of a factory owner Hugo Urban-Emmrich who was also a race car driver (died in 1939. Hannes’s mother Thea died in 1925). His name we can find on the west wall of the Ante-Chapel, War Memorial in Trinity College Chapel, Cambridge, because Hannes (in Czech Hanus) studied here before WW2.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.