Honour to the Czech Cloverleaf

Tribute to the Czech cloverleaf.

Pocta Českému čtyřlístku.

On 4 September 1939, the Czechoslovak Aviation unit, was formed at Puławy Gora airfield, Poland and commanded by Captain Bohumil Liška. The unit had 60 Czechoslovaks consisting of pilots, maintenance, and technical personnel. Other Czechoslovak pilots and technicians were also serving in other Polish units. Czechoslovaks, in the Polish campaign, flew more than 400 sorties amounting to a total of 1,500 flying hours. At least four were killed and six were wounded.

4. září 1939 vznikla v na letišti Puławy Gora v Polsku československá letecká jednotka pod vedením kapitána Bohumila Lišky. Jednotka, která měla 60 mužů, se skládala z pilotů, pozemního personálu a leteckých techniků. Také v dalších polských jednotkách sloužili českoslovenští piloti a technici. Čechoslováci v době bitvy o Polsko odlétali 400 operačních letů v celkové době trvání 1500 hodin. Nejméně čtyři z nich padli a šest bylo zraněno.

During the short Polish campaign of September 1939, Josef Balejka, Josef František , Vilém Košař’ and Matěj Pavlovič had become known as ‘Český čtyřlístek’ – the Czech cloverleaf.

V průběhu krátké bitvy o Polsko v září 1939 se Josef Balejka, Josef František, Wilhelm Kosarz a Matěj Pavlovič proslavili jako „Český čtyřlístek“.

The four were evacuated to France, and following the French capitulation in June 1940, were evacuated to England. After three weeks of retraining on Hurricane aircraft, Josef Balejka a Matěj Pavlovič were held in reserve for 303 Polish Sqn. Košař was posted to 302 Sqn, another Polish squadron, while Josef František was posted to 303 Polish Sqn which had been formed on 2 August 1940 at Northolt airbase. František achieved combat success during the Battle of Britain, with 17 Luftwaffe aircraft shot down in a 28 day period, making him the highest-scoring Allied pilot of that battle.

Tato čtveřice byla evakuována do Francie a po její kapitulaci, v červnu 1940, odešli do Anglie. Po třech týdnech přeškolování na Hawker Hurricane byli Josef Balejka a Matěj Pavlovič u zálohy 303. polské perutě, Kosarz byl odeslán k 302. polské peruti a Josef František odešel k 303. polské peruti, která vznikla 2. sprna 1940 na RAF Northolt. Josef František dosáhl bojových úspěchů v bitvě o Británii. V průběhu 28 dní sestřelil 17 strojů Luftwaffe, čímž se stal nejúspěšnějším spojeneckým pilotem této bitvy.

Of the four Czech Cloverleaf, only Balejka was to survive the war. Josef František, 26 years † 08/10/40, Vilém Košař, 32 years, † 08/11/40 and Matěj Pavlovič, 26 years, † 20/04/41.

Jako jediný z „Českého čtyřlístku“ se konce války dočkal Josef Balejka. Josef František, 26 let, † 08/10/40, Wilhelm Kosarz, 32 let, † 08/11/40, Matěj Pavlovič, 26 let, † 20/04/41.

Biographies here of Josef František, Josef Balejka and Vilém Košař

Biografie Josefa Františka,  Josefa Balejky  a  Vilém Košař

This entry was posted in Ace, Battle of Britain, Events, Memorial, Not Forgotton, Poland. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.