Pilotem krale Anglie

Pilotem krále Anglie


od

Jiří Rajlich & Karel Černý
Na podzim roku 1938 bylo v tehdejším Německém Brodě dáno do provizorního provozu vojenské letiště. Po potupném mnichovském diktátu sem byla nakonec dislokována III/6 peruť Leteckého pluku 6 s 85. a 86. těžkou bombardovací letkou. Piloti a personál byli městem slavnostně přivítáni koncem října roku 1938. Bylo potřeba urychlené zapojení tohoto letiště do plné činnosti. Přípravy se však ukázaly jako zbytečné. Ráno 15. března 1939 obsadila letiště německá 4. tanková divize a do června téhož roku prostor opustily všechny zde umístěné čs. jednotky.

Pro mnoho letců však boj nekončil. Mířili do Francie, později do Velké Britanie či Sovětského svazu, aby se postavili okupantům své vlasti. To byla cesta i pěti pilotů – rodáků z Německého (dnes Havlíčkova) Brodu, kterým je věnována tato kniha Jiřího Rajlicha a Karla Černého. Osudy bombardovacího a dopravního pilota F/O Jaroslava Doktora a čtyř stíhačů W/Cdr Jana Klána, S/Ldr Karla Kuttelwaschera, DFC & Bar, F/Lt Jana Lašky a F/Lt Stanislava Zimpricha v prvorepublikovém letectvu, britském Královském letectvu i na dalších bojištích druhé světové války doplňuje téměř 200 fotografií a dokumentů z archivních fondů i soukromých sbírek sběratelů a rodinných příslušníků našich letců.

Publisher:
Vydavatel
Nakladatelství Tváře
ISBN: 8090729428
Format:
Počet stran
Hardback, 184 pages, 169+ photos
Vázaná kniha, 184 stran, 169+ fotografií
Language:
Jazyk
Czech
česky
Published:
Publikováno
2018
Price:
Cena
349 Kč
This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, Biography, Books. Bookmark the permalink.

1 Response to Pilotem krale Anglie

  1. Joe, Čeští RAFáci / Czech RAF Crew says:

    This book is really great – introduces the heroes from our region. Many thanks to authors for such remembrance!

    Overview of RAF airmen from Vysočina
    http://rafaci.cz/?sekce1=cs_letci&sekce2=letci_z_vysociny

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.