Ladislav Nemecek – memorial plaque unveiled 31.3.2018.


V Korytech na Klatovsku odhalili pamětní desku zdejšímu rodákovi palubnímu střelci RAF Ladislavu Němečkovi.

In Koryta near Klatovy, a memorial plaque was unveiled in commemoration of 311 Sqn air-gunner Ladislav Němeček.

V Korytech na Klatovsku odhalili pamětní desku zdejšímu rodákovi palubnímu střelci RAF Ladislavu V sobotu 31. března ve 14 hodin byl zahájen v Korytech na Klatovsku vzpomínkový akt konaný při příležitosti odhalení pamětní desky palubnímu střelci 311. čs. bombardovací perutě RAF ve Velké Británii za II. světové války zdejšímu rodákovi Ladislavu Němečkovi. Za přítomnosti starosty Bezděkova Josefa Černého, představitelů této obce, zástupců rodiny, politického života, Leteckého historického klubu gen. Jana R. Irvinga Plzeň, Letců Plzeň a dalších zájmových složek.

On Saturday, 31 March, at 14 o’clock, a commemorative plaque was unveiled at Koryta, near Klatovy in remembrance of Ladislav Němeček, 311 Sqn Air Gunner and native of Koryta. Attending the event was Josef Černý, Mayor of Bezděkov, members of the Němeček family, local officials, representatives of Leteckého historického klubu gen. Jana R. Irvinga Plzeň (Aviation Historical Club gen. Jana R. Irving Plzeň), representatives from Letců Plzeň, members of the village and other interested people.

This slideshow requires JavaScript.

V Korytech na Klatovsku odhalili pamětní desku zdejšímu rodákovi palubnímu střelci RAF Ladislavu Život tohoto statečného muže přiblížil místopředseda Letců Plzeň Ladislav Vitík. Palubní střelec zahynul s celou posádkou 21. ledna 1942 při návratu z bojové akce nad Brémy ve vlnách Severního moře. S krátkým vystoupením předstoupil před přítomné senátor Jan Látka.

Ladislav Vitík, Deputy Chairman of Letců Plzeň, read out a biography of this brave air-gunner who was lost in the waves of the North Sea with the entire crew on 21 January 1942 whilst returning from a bombing raid on Bremen. A short speech by Senator Jan Látka then followed.

V Korytech na Klatovsku odhalili pamětní desku zdejšímu rodákovi palubnímu střelci RAF Ladislavu Následně hosté položili věnce a květiny ještě k zakryté pamětní desce, kterému přihlížilo početné zastoupení místních občanů. Poté už došlo k samotnému odhalení pamětní desky na domě, kde Ladislav Němeček žil, kterého se ujali zástupci rodiny společně s Marií Patlejchovou, neteří po pilotovi RAF Matěji Patlejchovi. Program pokračoval zahráním britské a historické československé hymny.

Wreaths and flowers were then laid by guests on a covered memorial plaque, which was attended by a large number of local citizens. The memorial plaque, mounted on the former family home of Ladislav Němeček lived, was then unveiled by members of his family together with Maria Patlichová, relative of RAF pilot Matěj Patlejch. The program continued with the playing of the British and (historical) Czechoslovak national anthems.

V Korytech na Klatovsku odhalili pamětní desku zdejšímu rodákovi palubnímu střelci RAF Ladislavu Dále se slova ujal předseda Leteckého historického klubu Plzeň Václav Toman, který poděkoval všem, kteří se podíleli na dnešním slavnostním odpoledni. V samotném závěru si přítomní poslechli skladbu Valčík na rozloučenou.

Václav Toman, Chairman of the Leteckého historického klubu Plzeň (Aviation Historical Club, Plzeň), thanked everyone who had attended the event. Concluding the event, the attendees listened to the song “Valčík” in farewell.

© Jaroslav Kreisinger
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.