Brookwood Remembrance bench


Vzpomínková lavička v Brookwoodu.

Brookwood has been the location for many remembrance events to remember the Czechoslovak RAF airmen and soldiers who served in Allied forces during WW2; from State Presidents, Government Ministers, Ambassadors to a steady stream of Czech and Slovak visitors who visit there each year. This year – 2017 – was no exception but a saw a unique and poignant when, following an initiative by Petr Něnička from the General Sergěj Ingr Military Museum in Vlkoš, a remembrance bench was brought over from the Czech Republic and placed by the post-WW2 Czechoslovak ex-Servicemens plot at Brookwood.

Brookwood je místem mnoha vzpomínkových akcí na počest a k uctění památky československých vojáků, kteří sloužili v řadách RAF a v ostatních spojeneckých silách během druhé světové války; presidenti států, ministři vlád, velvyslanci, až po nepřetržitou řadu českých a slovenských návštěvníků, kteří toto místo každoročně navštěvují. Tento rok – rok 2017 – nebyl výjimkou a navíc byl svědkem naprosto jedinečné a neopakovatelné události, kdy na základě iniciativy Petra Něničky z Vojenského muzea generála Sergěje Ingra ve Vlkoši, byla z České republiky převezena Vzpomínková lavička válečných veteránů a umístěna pak v československé sekci vojenského hřbitova v Brookwoodu.

This slideshow requires JavaScript.

The project was named ‘Cesta poděkování, úcty a pokory‘ – journey to thank, honour and show humility – and the team who brought the bench to Brookwood, consisted of Petr Něnička, Andrea Něničková, kpt. Petra Kudová, Pavel Křižka, Petr Suchánek and Veronika Raszyková. They had driven a round trip of some 4000 km to bring the bench to Brookwood where it was assembled and positioned facing the graves in that plot. An informal ceremony was then held to unveil the bench; the Czech flag being placed over the bench and then a remembrance wreath placed. Some samples of soil, taken from the National Monument at Vítkov, Prague were then symbolically sprinkled adjacent to the bench.

Celou výpravu, která nesla jméno “Cesta poděkování, úcty a pokory”, tvořili Petr Něnička, Andrea Něničková, kpt. Petra Kudová, Pavel Křížka, Petr Suchánek a Veronika Raszyková. Aby mohli lavičku umístit v československé sekci vojenského hřbitova v Brookwoodu a vrátit se zpět do vlasti, museli urazit téměř 4 000 km. Vzpomínková lavička byla umístěna u hrobu Dr. Karla Macháčka, který sloužil v RAF jako lékař a poté byla lavička odhalena formou sejmutí velké české vlajky, položen k ní požehnaný věneček a místo posypáno prstí hlíny, odebrané u Národního památníku na Vítkově v Praze.

The team had also brought some soil specimens from Vlkoš, the home village of Dr Karel Machacek, who served in the RAF as a medical officer during WW2 and who is interred in this plot. This was symbolically sprinkled by British relatives of Dr Machecek by his grave.

Výprava přivezla s sebou také prsť hlíny z moravské obce Vlkoš, domoviny Dr. Macháčka. Jeho přítomní příbuzní pak touto prstí symbolicky posypali okolí jeho náhrobku, místa jeho posledního odpočinku na Brookwoodském hřbitově.

The afternoon concluded with a wreath being laid, and candles lit, at the Czechoslovak memorial in the CWGC section of Brookwood Military Cemetery.

Slavnostní odpoledne bylo zakončeno zapálením svíček v československé sekci CWGC vojenského hřbitova Brookwood.

_______________________________________________________________

A big thank you to the many sponsors that made this bench possible, some of whom are listed here:

Velké poděkování patří především všem, díky jejichž příspěvkům mohla lavička vzniknout. Řada z nich je zde uvedena:

_______________________________________________________________

Included during the teams short visit to the UK, was also stopping to lay wreaths at the National Battle of Britain Memorial at Capel le Ferne, Kent and at the London Battle of Britain Memorial at Westminster Embankment, London.

V rámci krátké návštěvy této výpravy ve Velké Británii, se její účastníci rovněž zastavili u památníku Battle of Britain Memorial v Capel le Ferne v Kentu, aby zde položili věnce, stejně jako pak u památníku Battle of Britain Memorial na Westminsterském nábřeží v Londýně.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Cemetries, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Brookwood Remembrance bench

  1. Petra Tonderová says:

    Excellent! A bench is most welcome. Many thanks to all involved.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.