Perut 312

Peruť 312


od

Ladislav Sitenský
Významný český fotograf Ladislav Sitenský (1919–2009) za druhé světové války proslul svými snímky dokumentujícími československý odboj na západní frontě. Největší slávu mu přinesly fotografie z prostředí letectva, u něhož dva roky působil jako příslušník pozemního personálu 312. čs. stíhací perutě.

The prominent Czech photographer, Ladislav Sitenský (1919-2009), renowned for his work in World War II, documenting the Czechoslovak resistance on the Western Front. His greatest achievement was his photographs from the RAF, where for two years he served as a member of ground personnel in 312 Squadron.

Právě o této jednotce pojednávala Sitenského první kniha Peruť 312 z roku 1948, která měla vyjít v nakladatelství Naše vojsko, ale jejíž osudy fatálně ovlivnil únorový komunistický převrat: celý náklad šel do stoupy, tiskařům se podařilo zachránit a svázat jen několik výtisků, z nichž se staly vysoce ceněné sběratelské exempláře. Po padesáti letech se autorovi šťastnou náhodou vrátila také maketa knihy, kterou kdosi nalezl v popelnici v Českých Budějovicích… Fakticky prvního vydání se tak publikace Peruť 312 dočkala teprve nyní, po bezmála sedmi desetiletích, díky péči dědiců Ladislava Sitenského. Jak bylo pro tohoto tvůrce typické, velký důraz se při tom kladl na co nejvyšší kvalitu reprodukce fotografií.

It was this unit that was the subject of the first edition of Sitenský 312 Squadron book of 1948, which were due to be published by the Armies publishing house, but whose fate was fatally decided by the February Communist coup: all the copies that had been printed were destroyed, the printers managed to save and bind only a few copies, which have become highly prized collector specimens. After fifty years, the author has also been lucky by returning of the draft of the book found in a rubbish bin in České Budějovice … In fact, the first edition of the 312 Squadron book is only now available, after almost seven decades, thanks to the care of the heirs of Ladislav Sitenský. As has been typical for this creator, great emphasis has been put on the highest quality of photo reproduction.

Odbornou revizi původních autorských textů provedl a autorem stati o 312. stíhací peruti je významný vojenský historik Jiří Rajlich.

An expert review of the original author’s texts of the 312 Squadron book was undertaken by eminent military historian and author, Jiří Rajlich.

Publisher: Mladá fronta
ISBN: 978-80-204-4627-5
Format: Hardback, 176 pages, 207 photos
Language: Czech and English
Published: 2017
Price: 549 Kč
This entry was posted in 312 Sqd, Books. Bookmark the permalink.

2 Responses to Perut 312

 1. Sandra K says:

  Hello!
  I live in Brazil and I´d like to purchase a copy in English. How can I do it?
  Regards,
  Sandra

 2. Zdenek Samek - Klub přátel E.M.Prchala says:

  Very nice book, just pity that they did not use glossy paper for pictures in the book.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.