RIkali mu Zeke

Říkali mu Zeke


Vzpomínky plk. let. v. v. Adolfa Zeleného, MBE na službu v letectvu RAF v letech 1941-1945 a 1949-1971

od

Pavel Vančata
Kniha podrobně mapuje život Adolfa Pravoslava Zeleného, MBE (1914-2010) a obsahuje jeho osobní vzpomínky zasazené do faktografického pozadí. Jako důstojník z povolání československé armády odešel v roce 1939 do zahraničního odboje, kde prošel cizineckou legií, československou armádou ve Francii a Velké Británii než se přeškolil na navigátora britského královského letectva a odlétal operační turnus na Wellingtonech 311. perutě. Po válce sloužil v obnoveném československém letectvu, než po komunistickém převratu v roce 1948 odešel podruhé do exilu. Znovu vstoupil do britského královského letectva, nejprve létal opět jako navigátor, později sloužil jako řídící letového provozu a svoji vojenskou kariéru zakončil jako velitel školy pro přežití v poušti.

The book describes the life of Adolf Pravoslav Zelený, MBE (1914-2010) in detailed reminiscences inserted into the factual background. As a professional officer of the Czechoslovak army he left 1939 to fight Nazism abroad, he served in the French Foreign Legion, the Czechoslovak army in France and the United Kingdom before he was trained as a navigator of the Royal Air Force and he carried out the tour of operations flying Wellingtons of 311 Squadron. He served in post-war Czechoslovak Air Force and after the Communist coup in 1948, he emigrated for the second time. He re-joined the Royal Air Force and flew again as a navigator, later he served as a Traffic Control Officer and he finished his military career as Commanding Officer of the Desert Survival School.

Publisher: Svět křídel
ISBN: 978-80-7573-020-6
Format: Hardback, 512 pages, approx. 300 illustrations
Language: Czech
Published: 2017
Price: 600 Kč
This entry was posted in 311 Sqd, Biography, Books. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.