Ladislav Svetlik – Memorial Plaque unveiled


V sobotu 25. března ve 14 hodin byl zahájen před domem v 38. Plzenecké ulici v Plzni Slovanech vzpomínkový akt na Ladislava Světlíka stíhacího pilota československého a britského královského letectva RAF.

At 14:00 on Saturday, 25 March 25 at 38 Plzenecká ulice, Plzeň 2-Slovany, the birthplace of Ladislav Světlík, fighter pilot in the Czechoslovak and British Air Force, to commemorate the 100th anniversary of his birth.

This slideshow requires JavaScript.

Celým programem provázel Martin Marek, který nejprve přivítal všechny hosty, mezi kterými byl plukovník Pavel Vranský, český letec z druhé světové války a bojovník od Tobrúku. Zastoupena také byla rodina Ladislava Světlíka. Nechyběli zástupci městského obvodu Plzeň Slovany a zájmové složky. Po úvodním přivítání následovala britská a posléze česká státní hymna. Poté se slova ujal místostarosta Slovan Jan Fluxa.

Compering the event was Martin Marek, who first welcomed all the guests, among whom was Col. Pavel Vranský, Czech RAF airman who also fought as a soldier at Tobruk during WW2. Members of the family of Ladislav Světlík, representatives of the Plzeň Slovan Municipal authority and well-wishers. The national anthems of Britain and Czechoslovakia were then played, a short speech by Jan Flux, Deputy Mayor of Plzeň Slovany.

Daniel Švec poté vystoupil s projevem o životě Ladislava Světlíka. Byl členem WW2 v československém letectvu, po německém obsazení Československa utekl přes Polsko do Francie. Po francouzské kapitulaci odchází do Anglie. Tam vstoupil do RAF, v které bojoval v průběhu 2. světové války. V bojích dosáhl pětí potvrzených sestřelů Luftwaffe. Po válce létal u Československých aerolinek. Po únorovém komunictickém puči v roce 1948 mu režim nepřál. V roce 1950 se podílel na přeletu tří dopravních letounů ČSA na západ. Vrátil se do Velké Británie, kde sloužil v RAF. Následně žil na Maltě. Poté na Novém Zélandu, kde v roce 2008 zemřel.

Daniel Švec then gave a speech about the life of Ladislav Světlík; he was a member of the pre-WW2 Czechoslovak Air Force, after the German occupation of Czechoslovakia, he escaped to Poland and then onto France. After the French capitulation was evacuated to England. There he joined the RAF with whom he fought during WW2 and was to achieve five confirmed Luftwaffe kills.After the war he returned to Czechoslovakia and flew for ČSA. Following the Communist putsch in February 1948, in 1950 he flew in an escape to the West which involved three ČSA passenger aircraft. He returned to the UK and rejoined the RAF, he subsequently lived in Malta and New Zealand, where he died in 2008.

V krátkém proslovu vyzdvihl Pavel Vranský odvahu Čechoslováků, kteří se nebáli bojovat za svobodu naší vlasti.

Pavel Vranský then, in a short speech, highlighted the courage of the Czechoslovaks who were not afraid to fight for the liberation of Czechoslovakia.

Po slavnostních vystoupení všech hostů následovalo samotné odhalení pamětní desky a následné kladení květin a věnců.

A Memorial Plaque was then unveiled followed by the laying of wreaths and flowers.

Poté Martin Marek předal Pavlu Vranskému pamětní medaili.

Martin Marek then presented a medal to Col. Pavel Vranský.

Na závěr trubač odtroubil Večerku a všichni přítomní uctili památku všech minutou ticha.

The ceremony concluded with a bugler playing the ‘Last Post’ and all attendees observing a minutes.© Jaroslav Kreisinger
This entry was posted in 312 Sqd, Ceremony, Memorial, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ladislav Svetlik – Memorial Plaque unveiled

  1. Johana Rowbottom says:

    I am ladislav Svetliks daughter. My sister and I only knew about this unveiling after the event. We would have loved to have been part of this wonderful day.
    Thank you for making this a wonderful Occasion. Dad would have been so proud

  2. Jan Šinágl says:

    Plzeň 25.3.2017: Odhalení pamětní desky pilota RAF plk. v.v. Ladislava Světlíka

    ZDRAVIM js

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.