Edita Sedlakova – Memorial plaque unveiling


Pamětní deska Editě Sedlákové odhalena!

Ve čtvrtek 2. března byla slavnostně odhalena za přítomnosti synovce Edity Sedlákové, Michaela Hermanna s rodinou a příbuzenstvem jejího manžela Zdeňka Sedláka pamětní deska na domě v Nerudově ulici číslo 19 v Plzni, kde Edita se svoji rodinou před začátkem II. světové války žila.

On Thursday, 2nd March a Memorial Plaque was for Edita Sedláková unveiled in the presence of her nephew, Michael Hermann with his family, and relatives of her husband Zdeněk Sedlák on the house at 19 Neruda Street, Plzeň 3, where Edita and her family lived before II. World War II.

Vzpomínkového aktu se zúčastnil starosta městského obvodu Plzeň 3 Radislav Neubauer, zástupci Krajského vojenského velitelství v Plzni a zájmové složky reprezentovali Svaz letců ČR – Letci Plzeň, Letecký historický klub Plzeň, Československá obec legionářská a Český svaz bojovníků za svobodu.

Attending the ceremony was Rostislav Neubauer, Mayor of Plzeň 3 District, representatives of the Regional Military Command in Plzeň and representatives of Svaz letců ČR – Letci Plzeň – the Association of Czech Airmen – Airmen Plzeň, Letecký historický klub Plzeň – Plzeň Aeronautical historic club – Československá obec legionářská – Czechoslovak Legionnaires and Český svaz bojovníků za svobodu – Czech Union of Freedom Fighters.

Po úvodním přivítání hostů seznámil všechny přítomné se životem své tety Michael Hermann. „Edita ve 13 letech odjela Wintonovo vlakem do Anglie. Po dovršení 17 let vstoupila do jednotek WAAF v Britském královském letectvu RAF.”

After a welcoming speech by Vaclav Toman, the event continued with a presentation by Michael Hermann about the life of his aunt. “When Edita was 13 years old she left on a Winton train to London. When she had reached 17, she entered the WAAF unit in the Royal Air Force RAF.

„Jak po fyzické tak po odborné stránce byla hodnocena velmi dobře. Zřejmě prodělala výcvik ve středisku Bridgnorthu, kde se školily budoucí radistky operátorky, který úspěšně dokončila. Vystřídala několik leteckých základen a byla zařazena k 311. čs. bombardovací peruti. Zde se seznámila s palubním mechanikem F / Sgt. Zdeňkem Sedlákem za kterého se provdala. Ale osud byl k Editě velmi krutý.” řekl Michael Hermanna a pokračoval.

“How physically and professionally was very good. Apparently he underwent training at the Centre Bridgnorth, where he schooled the future radio operator operators who successfully completed. Replaced by several air bases and was assigned to the 311th MS. Bomber Squadron. There she met a mechanic on board F / Sgt. Zdenek Sedlak she had married. But fate was to Edita very cruel. “Said Michael Hermann and continued.

„Její matka zahynula v roce 1944 v koncentračním táboře v Osvětimy. 5. října 1945 půl roku po válce startoval čtyřmotorový Liberátor 311. čs. perutě na mírový let z letiště z Blackbushe s československými repatrianty do Prahy – Ruzyně s dvaceti třemi cestujícími na palubě. Manželé Sedlákovi byli mezi nimi a Editě měla končit služba v RAF 14. listopadu. Letěli na svatební cestu. Ve 12:43 minut vzlétl letoun s označením PP – N a vstoupal k obloze, když se vzňaly motory na levém křídle a pilot Kudláček se rozhodl vrátit se na letiště. Stroj se náhle stočil do levé zatáčky a narazil do země a explodoval. Byla to otázka sedmi minut, ve kterých zemřelo 22 osob. Zdeněk Sedlák zemřel ještě téhož dne na následky zranění.“ dokončil povídání Michael Hermann.“

Her mother died in 1944 in Auschwitz concentration camp. On 5 October 1945 six months after the war had ended she was onboard a four-engine Liberator aircraft of 311 Sqn for a repatriation flight from Blackbushe airfield to Prague – Ruzyně, with twenty-three repatriate passengers on board. Sedláková’s husband was among them, and Edita was to finish her RAF on 14 November. They were going on their honeymoon. At 12:43 minutes the aircraft, with index PP-N, took-off and once airborne the engines on the left wing caught fire and Kudláček, the pilot decided to return to the airfield. The aircraft suddenly veered into a left turn, hit the ground and exploded. The flight had lasted a matter of seven minutes, and now 23 people had been killed,” concluded Michael Hermann.

This slideshow requires JavaScript.

Ladislav Vitík, místopředseda SLČR – Letci Plzeň pohovořil o vojenském ženském sboru WAAF v RAF.

Ladislav Vitík, Vice-president of Svaz letců ČR – Letci Plzeň – the Association of Czech Airmen – Airmen Plzeň talked about the WAAFs in the RAF.

Předseda stejné organizace Jaromír Kopačka předal společně s Václavem Tomanem Michaelu Hermannovi Medaili za Zásluhy Editě Sedlákové „in memoriam.”

Jaromir Kopačka, President of Letecký historický klub Plzeň – Plzeň Aeronautical historic club – together with Václav Toman presented to Michael Hermann the Medal of Merit for Edita Sedláková “In Memoriam. Then followed the unveiling of the Memorial Plaque.

Následně hosté položili květiny a zazněly hymny Velké Británie a historická Československá.

Dignitaries and guests then laid wreaths and flowers and the event concluded with the playing of the National Anthems of Great Britain and historic Czechoslovakia.

© Jaroslav Kreisinger
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

2 Responses to Edita Sedlakova – Memorial plaque unveiling

 1. Jan Šinágl says:

  Pamětní deska Editě Sedlákové odhalena!

  Diky! JS

  Dne 05.03.2017 v 7:24 Free Czechoslovak Air Force napsal(a): > WordPress.com > fcafa posted: ” Pamětní deska Editě Sedlákové odhalena! Ve čtvrtek 2. > března byla slavnostně odhalena za přítomnosti synovce Edity > Sedlákové, Michaela Hermanna s rodinou a příbuzenstvem jejího manžela > Zdeňka Sedláka pamětní deska na domě v Nerudově ulici číslo” >

 2. Michael Hermann says:

  Thank you to everyone who made this such a successful event.

  Very special thanks to Vaclav Toman without whom this would not have been possible.

  The attendance of Vendy, the granddaughter of Zedenek’s brother, together with her sister and family was wonderful.

  Also the attendance of Carol Noble and Vic, who presented a wreath on behalf of fcafa.com, was greatly appreciated.

  Many thanks to all who have helped in this project to remember Edith, Zdenek and their families.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.