Josef Stransky remembered


Vzpomínka na Josefa Stránského

On 28 June a remembrance ceremony was held at Havlíčkova Borová, in the Vysočina Region of the Czech Republic, the birth place of S/Ldr Josef Stránský DFC, pilot with 21 Sqn RAF.

Dne 28. června se v Havlíčkově Borové konalo vzpomínkové shromáždění na Ldr. Josefa Stránského DFC, pilota 21. perutě RAF. Havlíčkův Brod je jeho rodným městem, které se nachází na Českomoravské vysočině v České republice.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony was held by the towns war memorial. Attending the ceremony were relatives of Josef Stránský, Mr. K. Černý Member of Parliament, the Deputy Minister of Defence, local dignitaries, Czechoslovak RAF veteran Imrich Gablech, RAF re-enactment personnel and well wishers.

Vzpomínkového obřadu, který se konal v Havlíčkově Borové u válečného pomníku se účastnili příbuzní Josefa Stránského, poslanec pan Karel Černý, náměstek ministra obrany, místní hodnostáři, československý veterán pilot RAF, Imrich Gablech P/O, a mnoho příznivců.

After wreaths were laid, speeches were made followed by a flypast by two Gripen fighters of the Czech Air Force to close the ceremony.

Po položení věnců k pomníku, přítomní hosté pronesli projevy a poté následoval průlet dvou Gripenů Českého letectva, který ukončil slavnostní obřad.

Following the ceremony there was a small exhibition of RAF memorabilia and a replica Spitfire, courtesy of the Spitfire Club. The days events concluded with a lecture by Filip Prochazka about the Czechoslovaks who served in the RAF during WW2.

Po obřadu se konala malá výstava suvenýrů RAF a s laskavým svolením Spitffire klubu, replika Spitfire. Akci uzavřel přednáškou o Čechoslovácích, kteří sloužili ve druhé světové válce v RAF, pan Filip Procházka.

The well attended ceremony was to remember the 80th anniversary of his death. On the night of 20/21 June 1944, S/Ldr Josef Stránský DFC and his Czechoslovak navigator F/O František Bouda, took-off, at 00:59 from Thorney Island airfield, in Mosquito VI FB NT182 for a night offensive on German ground targets around Mezidon, in the Normandy region of France. They did not return, reasons for the loss are unclear.

Přítomní na slavnostní ceremonii si připomenuli 80. výročí jeho smrti. V noci z 20/21 června 1944, S/Ldr Josef Stránský DFC a jeho český navigátor P/O František Bouda v 00,59 hod., provedli s Mosquitem VI FB NT 182, vzlet z letiště Thorney Island, aby provedli útok na německé pozemní cíle v prostoru Mézidon, v regionu Normandie ve Francii. Z letu se nevrátili a důvody nejsou známy.

Both airmen are buried in a joint grave B, 31-32 at the Franco-British cemetery, St Valery-en Caux, Seine-Maritime, France.

Oba letci jsou pohřbeni ve společném hrobě B, 31 až 32 na francouzsko-britském hřbitově St. Valery-en Caux, Seine-Maritime ve Francii.
This entry was posted in 311 Sqd, Anniversary, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Josef Stransky remembered

  1. Josef Nevole says:

    Vazeni pratele, ac nerad musim vas opravit. Rodiste Josefa Stranskeho neni Havlickuv Brod, ale Havlickova Borova. V dobe Stranskeho narozeni pouze Borova. Dekuji Nevole

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.