Velke Hamry schoolchildren remember Josef Mohr

.

Děti z Velkých Hamer vzpomínají na Josefa Mohra

In February 2012, we published on the website, a biography of Josef Mohr, the navigator of 311 Sqn Wellington KX-B which had been forced to ditch into the North Sea after returning damaged from an air raid on Wilhelmshaven on 28/29 December 1941. After six days adrift in the North Sea, the crew’s dinghy was washed ashore on the north Dutch coast near Petten. Josef Mohr was one of the Wellington’s crew who did not survive that ordeal in the dinghy.

V únoru 2012 jsme na webové stránce uveřejnili životopis Josefa Mohra, navigátora Wellingtonu KX-B od 311. perutě, který poškozený během návratu z náletu na Wilhelmshaven musel v noci z 28. na 29. prosince 1941 přistát na vodu v Severním moři. Po šesti dnech ve vodách Severního moře byl záchranný člun s posádkou vyplaven na břeh v severním Holandsku u Pettenu. Josef Mohr byl jedním z členů posádky Wellingtonu, který strádání v dinghy nepřežil.

One of the readers of that article left the following comment:

Jeden z čtenářů na článek reagoval následujícím komentářem :

Dobrý den, jsem vedoucí turistického oddílu mládeže ve Velkých Hamrech, kde i celý život bydlím. Teprve minulý týden jsem se dozvěděl, že zde má jeho rodina hrob (někdo říká že dokonce i pomníček). Abych pravdu řekl, ani nevím kde, snad se to dozvím na úřadě. Něco jsem již o panu Mohrovi věděl či zjistil ale za každé další informace, fotografie a nebo kontakty na příbuzné ( i v zahraničí) budu velmi vděčný. Chtěl bych se s úřadem domluvit a o pomník, tedy jestli je, se s oddílem v rámci výchovy lásky k tradicím a místu kde bydlíme, starat. V případě hrobu rodiny bych určitě potřeboval svolení rodiny. Velice Vám děkuji. Jirka

[Moderators translation: Good day, I am a leader of a youth tourist association in Velké Hamry, where I have also lived all of my life. Only last week did i find out, that his family has a grave here (some say even a small memorial). To tell the truth, I don´t even know where,hopefully I can find that out in the council office. I knew or found out a bit about Mr. Mohr, but i would be very grateful for any further information, photos or contacts to relatives (even abroad). I would like to make a deal with the local authorities, and if the memorial indeed exists, together with the association we would take care of it – in the frame of education in love of traditions and the place where we live. In case of the grave I would certainly need family permission. Thank you very much indeed. Jirka]

We are pleased to be advised of a recent development!

Máme radost, že jsme se dozvěděli o nedávném vývoji událostí !

This slideshow requires JavaScript.

A few words about this development by Jirka – Jiří Martínek – leader of the Liščata Youth Tourist Club from Velke Hamry:

Několik slov o těchto událostech od Jirky – Jiřího Martínka – vedoucího Turistického oddílu mládeže „Liščata“ z Velkých Hamer:

Není to dlouho, co jsme založili ve Velkých Hamrech turistický oddíl mládeže Liščata. Jak z názvu vyplývá, schází se u nás místní mládež s láskou k pohybu. Chceme probudit v dětech nejen lásku k přírodě, ale i k vlasti, její historii a historii týkající se našeho města. K Velkým Hamrům patří neodmyslitelně i npor. Josef Mohr, který se zde narodil. Přesto že dům,ve kterém bydlel je zbourán, na zdejším hřbitově je uchována prsť z jeho hrobu, který leží v Holandsku. Rada dětí a mládeže v tomto roce vyhlásila akci 72 hodin dobrovolnictví, ruku na to. Náš oddíl přijal tuto výzvu a rozhodl se uklidit hrob npor. Josefa Mohra. Velkým překvapením bylo, že „liščata se“ sama rozhodla o tuto památku nadále starat. Po souhlasu žijících příbuzných bereme tedy tuto službu na svá bedra a doufáme, že tato tradice zůstane navěky, stejně jako činy npor. Josefa Mohra.

We recently formed the Youth Tourist Club ‘Liščata’- ´The Fox Cubs´ in the town of Velke Hamry. As its name suggests, local children with a love for outdoor activities, meet here. We would like to inspire them not only to love nature, but also our homeland, it’s history as well as the history of our town. F/O Josef Mohr is undoubtedly connected to Velke Hamry as he was here. Although the house where he used to live has now been demolished, the local cemetery contains his symbolic grave, with soil from his grave in the Netherlands. This year, the Youth Council organised an action for 72 hrs of Voluntary Work. Our club accepted this challenge and decided to clean up the F/O Josef Mohr´s family grave. To our astonishment, ‘The Fox Cubs’ made their own decision to take care of this grave in the future as well. Having been given permission by the navigator´s family, we accept this duty, hoping that this tradition will last forever, just like the deeds of F/O Josef Mohr.

Many thanks and gratitude to all the members of the ‘Liščata’ Youth Tourist Club and their leaders at the town of Velke Hamry for this initiative.

Vyjadřujeme tímto poděkování a uznání všem členům turistického oddílu a jejich vedoucím z Velkých Hamer.


.
.

This entry was posted in 311 Sqd, Cemetries, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

4 Responses to Velke Hamry schoolchildren remember Josef Mohr

 1. Jarda says:

  Pozval jsem celý klub na exkurzi k nám, na 222. výcvikovou letku “ŠIŠKOVU”.
  Doufám, že se jim u nás bude líbit.

  [Moderator’s translation: I have invited the whole club to visit us at the 222nd Training Squadron “ŠIŠKOVA”.
  I hope that they will enjoy the visit to us it.]

 2. Roel says:

  Heartwarming! They should visit the Petten (Netherlands) memorial some day!

 3. Jenda says:

  Děkuji za výbornou zprávu. Za starost a údržbu hrobu jsem v minulosti bojoval s pane plk. Nerudou (navigator in train) na místním úřadě a nepochodili jsme. Následně jsem s bratrem a kamarády navštěvovali hrob v lednu, při výročí úmrtí. Bohužel, jak to bývá v zimě, jen jsme zapálili svíčky. Jsem nesmírně šťastný, za ochotu a uvědomění skupinky občanů z Hamrů. Npor. Mohr, byl jeden z hrstky vojáků a letců našeho kraje. Neměli bychom zapomenout. Děkuji.

  [Moderator’s translation: In the past, myself and Col Neruda (navigator in training) battled for the maintenance and care of the grave with the local authorities – without any result. Consequently, I visited the grave with my brother and friends in January at the anniversary of his death. Unfortunately, as it happens in winter, we only lit up the candles. I am most happy about the willingness and awareness of a small group of the citizens of Hamry. F/O Mohr was one of a handful of soldiers and airmen from our region. We ought not to forget. Thank you.]

 4. Jamie says:

  A wonderful story and very commendable by these young children to remember one of their town’s fallen airmen of WW2.

  [Překlad: Je to krásný příběh a velmi chvályhodné, že tyto děti pamatují na jednoho z letců, kteří pocházeli z jejich města a padli ve 2. světové válce.]

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.