Josef Frantisek remembered 2012

.

Josef František

* 7 October 1914

† 8 October 1940

6. října 2012, návštěvníci se před obecním úřadem v Otaslavicích začali scházet v 10 hodin 30 minut. Přítomné přivítali starosta a tajemník obce Otaslavavic. V 11 hodin se přítomní návštěvníci odebrali k pomníku Františka Josefa, který se nachází před jeho rodným domem.

On 6 October 2012, visitors began to gather in front of the Municipal Administration building at Otaslavice, Czech Republic at 10:30. They were welcomed by the Major and Secretary of the village of Otaslavice. At 11:00 hours the assembled officials and guests proceeded to the village Memorial for Josef František which is located in front of his birth house.

U pomníku starosta Otaslavic přednesl projev, v němž se zabýval životopisem Františka Josefa a jeho odhodláním bojovat za osvobození své vlasti, kdy v bitvě o Anglii během jednoho měsíce sestřelil 17 německých letunů.

Here The Major of Otaslavice gave a speech in which he detailed the life of Josef František, his determination to fight for the liberation of his country and how during one month during the Battle of Britain he had shot down 17 German aircraft.

Potom následovalo položení kytic a květin k pomníku Františka Josefa a návštěvníci odešli na obecní úřad, kde byl promítnut film a beseda s příslušníkem České armády.

Wreaths were then placed at Josef Frantisek’s Memorial after which those attending the ceremony returned to the Municipal Office where a film was screened, followed by a discussion with a member of the Czech Army.

V 16 hodin se pozvaní hosté shromáždili v zasedací místnosti obecního úřadu, kde pro ně bylo připraveno pohoštění.

At 16:00 the invited guests gathered in the meeting room of the Municipal Office for refreshments.

This slideshow requires JavaScript.

Jeho životopis je zde

His biography is here

.
.

This entry was posted in Ace, Battle of Britain, Ceremony. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.