Alois Siska – Lutopecny 2011

.

V roce 2011 ve výroční “Den příměří”, které ukončilo první světovou válku se v obci Lutopecny konalo pietní shromáždění včetně odhalení pamětní desky na generálmajor Alois Šiška.

The 2011 Armistice Day Remembrance Ceremony in Lutopecny included the unveiling of a Memorial Plaque to Maj. Gen. Alois Šiška.

Pamětní deska je umístěna na domě Obecního úřadu Lutopecny u Kroměříže na Moravě v České republice..

The Memorial Plaque is located on the Municipal Building in the village of Lutopecny, Kroměříž, Moravia in the Czech Republic.

Překlad: V 9 hodin 30 minut se začali na náměstí před pomníkem padlých občanů Lutopecen ve dvou světových válkách scházet občané Lutopecen a hosté, mezi nimiž byli příslušníci Armády České republiky, velitel vojenského letectva ČR a předseda sdružení Svazu letců České Republiky Oldřich Rampula. Přítomen byl také pana Andrew Sherman Ataše Britského Velvyslanectví v České republice.

At 09:30, the people of Lutopecny and their guests, which included Col. Oldřich Rampula, President of the Airmans Association of the Czech Republic, Mr Andrew Sherman the Defence Attaché of the British Embassy, Prague and members of the Armed Forces of the Czech Republic, assembled by the Lutopecny War Memorial.

Celou akci organizovala mladá příslušnice AČR. Někteří hosté přinesli věnce.  Ceremónie se účastnilo asi 500 občanů a v 11 hodin oslovila přítomné příslušnice AČR a poté vystoupili se svými projevy zástupci AČR, veteránů,  Krajského úřadu  Olomouc  a Obecního úřadu Lutopecny.

About 500 people attended the ceremony with some of the guests bringing wreaths. The ceremony was conducted by a young woman of Armáda České Republiky. The proceedings commenced, at 11:00, with speeches from representatives from Armáda České Republiky, veterans, the Olomouc Regional Authority and also the Municipal Authority of Lutopecny.

Po projevech se konalo slavnostní pokládání věnců a květin k památníku padlých občanů obce Lutopecny ve světových válkách.

After the speeches , wreaths were laid  to commemorate the people from the village of Lutopecny who had fallen in the 2 World Wars.

Po ukončení této akce účastníci přešli před budovu obecního úřadu Lutopecny, kde před zahalenou pamětní deskou přednesl svůj projev starosta obce Lutopecny, manželka generála Aloise Šišky Vlasta Šišková, zástupce československých zahraničních letců ve druhé světové válce, předseda Svazu letců České republiky a další hosté včetně pana Andrew Sherman. Poté byla slavnostně odhalena pamětní deska gen. Aloise Šišky, kterou vysvětil kněz Církve katolické.

After the Remembrance Ceremony, the assembly went to Lutopecny Municipal Building for the Plaque Unveiling Ceremony. Speeches were made by the Mayor of Lutopecny, Vlasta Šišková, widow of General Alois Šiška and also Vice-Chairman of the Association of Foreign Czechoslovak Airmen in World War II, and also by other guests including Mr Andrew Sherman. Once the plaque was unveiled it was blessed by a Roman Catholic priest.

This slideshow requires JavaScript.

Po projevu velitele letectva AČR, přesně ve 12 hodin přeletěla nad shromážděním skupina vojenských letounů AČR. Celou akci doprovázela hudbou krojovaná skupina dudáků z Prahy v kroji skotských dudáků. Místní občané v uniformách RAF z druhé světové války stáli čestnou stráž u památníku padlých a pamětní desky generála Aloise Šišky.

Following a speech by an Army Air Force Commander, a formation of military aircraft from Armáda České Republiky, at precisely 12 o’clock, flew overhead. Musical accompaniment for the Unveiling Ceremony was provided by a group of bagpipers, from Prague, dressed in Scottish Piper costumes. A period re-enactment group were also in attendance to give a 1940’s atmosphere.

Po ukončení slavnostního odhalení pamětní desky veteráni a manželky veteránů, mezi nimiž byla paní Vlasta Šišková a pani Marie Balejková a další hosté, odjeli autobusem do obce Měrůvky, kde pro ně bylo připraveno občerstvení.

After the Memorial Plaque Unveiling Ceremony, veterans wives, including Mrs. Vlasta Šišková and Mrs. Mary Balejková, along with other guests, went to the nearby village of Měrůvky for refreshments.

Více informací o Ceremony, klikněte zde a zde

More information, in Czech, on this Ceremony here and here.

_______________________________________________________________

Pro další čtení Alois Šiška, klikněte zde a zde.

For further reading on Alois Šiška click here and here

_______________________________________________________________

.

Article last updated 29 February 2012

.

.

This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.