Josef Frantisek remembered 2011

.

Josef František

The highest scoring RAF pilot in the Battle of Britain with 17 Luftwaffe aircraft shot down in 28 days and the distinction of being the first foreign pilot to be awarded the Distinguished Flying Medal.

Dosáhl nejvyššího skóre pilota RAF v bitvě o Britanii s 17 sestřelenými letadly Luftwaffe za 28 dní a byl prvním zahraničním pilotem kterému byl udělen Distinguished Flying Medal.

.

.

* 7 October 1914
† 8 October 1940

Josef František memorial at his home town of Otaslavice, Czech Republic. Památník Františka Josefa v jeho rodné obci Otaslavice, Česká republika.

.

Josef František

.

This slideshow requires JavaScript.

Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám a silného deště se hosté a občané shromáždili v sále Městského úřadu Otaslavice. V 9 hodin ráno jsme šli v dešti před rodný dům Františka Josefa a po krátkém projevu zástupce obecního úřadu jsme položili k památníku Františka Josefa květiny.

Po obřadu jsme se vrátili do dálu Městského úřadu, kde bylo připraveno občerstvení. Rozproudila se diskuse v níž jsme hovořili o Františku Josefovi, jeho životě před okupací a po okupaci Čech a Moravy, kdy odešel do zahraničí a bojoval proti německým okupantům za svobodu své vlasti v Polsku, Francii a Anglii, kde se stal v roce 1940 během jednoho měsíce v počtu sestřelení německých letadel, nejúspěšnějším spojeneckým pilotem v bitvě o Angli.

Slavnostního obřadu pokládání květin a diskuse o Františku Josefovi se zúčastnila reportérka rozhlasové stanice v Olomouci ‘ Rádio Haná’, která později tuto reportáž zařadila do svého vysílání.

Because of the adverse weather conditions due to heavy rain, the guests and citizens gathered in the hall of the Municipal Office at Otaslavice. At 9 o’clock in the morning and we went in the rain to the memorial at the birthplace of Josef František and after a short speech by the community representatives of Otaslavice we laid flowers to the memorial.

After the ceremony we returned to the hall of the Municipal Office where refreshments had been prepared . We had a discussion about Josef František, remembering his his life before the occupation, the German occupation of Bohemia and Moravia, how he went abroad and fought for the freedom of his homeland in Poland, France and England and how he became, in one month in 1940 the most successful Allied pilot in the Battle of Britain.

A reporter from Radio Hana in Olomouc attended the ceremony and recorded our discussion about Josef František. The discussion was later broadcast.

His biography is here

Jeho biografie je zde

Article last updated 21 October 2011

.

.

This entry was posted in Ace, Anniversary, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.