Jaroslav Novak celebrates his 90th birthday

Plk. let. Jaroslav Novák slaví devadesát!

Dne 6.6.2011 oslavil velké životní jubileum statečný voják, letec a úspěšný fotograf plk. let. Jaroslav Novák, žijící v Austrálii.

On 6 June, 2011, Col. retd. Jaroslav Novák, a brave soldier, airman, and a successful photographer will celebrate his 90th birthday. He now lives in Australia.

Bratr Jaroslav Novák, se jako student pražské techniky účastnil studentských bouří v roce 1939, po nichž se rozhodl opustit naší zem a postavit se nacistům tváří tvář. Útěk nebyl jednoduchý, zima, vysílení a neznámo přineslo mnoho problémů, které ho mnohdy málem stáli život. Vytrval však. Na Slovensko-maďarské hranici byl chycen, na Slovensku odsouzen, ale před vydáním gestapu se mu podařilo uniknout.

Jaroslav Novak, as a student in Prague participated in a demonstration against the Nazi’s in 1939, after which he decided to leave his homeland and fight against the Nazis. His escape was not easy, it was cold, exhausting and brought a lot of unknown problems that nearly cost him his life. But he persisted. At the Slovak-Hungarian border he was caught, and returned to the Slovak Republic, but before the Slovaks were able to hand him over to the Gestapo, he managed to escape.

Přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko, Libanon se dostává do Bejrútu, kde podepisuje závazek cizinecké legii. Ve Francii dostává rychlý výcvik a je poslán se spojovací rotou bránit Paříž. Statečně bojuje na Marně, Seině, Loiře a dalších místech. Německé jednotky se nezadržitelně sunuly vpřed a Čechoslováci do posledních chvil držící své pozice museli ustupovat též, aby nebyli obklíčeni. Záplavou uprchlíků, hořícími vesnicemi, kolem lidí umírajících na cestách… Francie požádala o příměří.

His route took him through Hungary, Yugoslavia, Greece, Turkey, to Beirut in Lebanon. Here he had to sign a undertaking to join the French Foreign Legion before he could continue to France. In France, he received some quick training and his Czechoslovak Army unit was sent to defend Paris. His Company fought bravely at the Marne, Seine, Loire and elsewhere. They were unable to stop the forward advance of the German units and eventually the Czechoslovaks were unable to hold their positions and had to retreat to avoid being surrounded. They retreated amongst the flood of refugees, burning villages, about people dying on the road.

Francouzi si mohli oddechnout, Čechoslovákům jako občanům Protektorátu však nezbývalo, než dále ustupovat a pokusit se z Francie uprchnout.   Skupina, ve které Jaroslav sloužil se postupně dostala až do malého přístavního města Sète. Po delším vyjednávání se nalodili na egyptskou loď Rod el Farag, na jejíž palubě jako poslední odpluli směrem k anglickým břehům…

France requested an armistice. For the French the war was over, but the Czechoslovaks as citizens of the Protectorate, however, had no choice but to retreat further and attempt to escape from France. Jaroslav’s group, finally reached the small Mediterranean port of town of Sète. After prolonged negotiations, they were able to board the Egyptian ship ‘Rod el Farag’ which then took them to English shores.

V Británii je poprvé povýšen 28.10.1940 a poslán do důstojnického kurzu, dostává nabídku pro speciální výcvik, ale Jaroslav chce k letectvu. Stává se navigátorem slavné 311. čs. bombardovací perutě. S jeho talismanem Bobbym nalétá u perutě  47 nebezpečných pobřežních hlídek a útoků na námořní cíle nepřítele. Po odlétání operační túry je přemístěn k dopravnímu letectvu a léta s VIP pasažéry do Indie. Jen málo našich letců se může pochlubit takovou bilancí.

Now in Great Britain, on October 28, 1940 he was sent on an officers training course and whilst on the course he was offered the opportunity to go on a special training course. Jaroslav instead wanted to join the RAF and passed a Navigators course before being posted to 311 Czechoslovak Squadron who where part of Coastal Command. He was given his lucky mascot ‘Bobby’ and together they flew 47 operational flights patrolling the seas and attacking enemy naval targets. When he completed his operational tours he was posted to 47 Sqn. who were in Transport Command. Here he was involved in flying VIP passengers to India. Only a few Czech pilots can claim such varied activities.

Po skončení války držitel 3 válečných křížů, medaile za chrabrost a dalších československých i spojeneckých vyznamenání pomáhá obnovit dopravní spojení republiky. Avšak poměry v naší mírové armádě jsou dosti odlišné, prožívá roly „zapaďáka“ již od podzimu 1945. Po opakovaných problémech s velením a šikanou opouští své milované letectvo.

By the time the war had ended he had been awarded 3 Czechoslovak War Cross’s along with other medals fro valour and distinction from both Czechoslovakia and Great Britain. He returned to his homeland and served in the Czechoslovak Air Force. However he found that peacetime service in the Air Force was not to his liking and with additional problems with his superiors he decided to leave the Air Force.

Rozhodne se opustit republiku. Jako obchodní zástupce působí v Jihoafrické republice. V roce 1951 se přesune do Austrálie, která se stává jeho domovem. V Austrálii nejprve pracoval v obchodě s fotografickými potřebami v Sydney. Časem převzal místo obchodního ředitele v Newcastlu. Zde také získal australské občanství. Fotografování a práci s fotografií doslova propadl, dosáhl i velice zajímavých úspěchů. Stal se členem APS (Australian Photographic Society), byl členem několika výborů a jezdil po okolí jako rozhodčí ve fotografických soutěžích, dával přednášky o fotografii a fotografování ve veřejných klubech a organizacích. Za svoji práci získal postupně nejvyšší ocenění Mezinárodní fotografické federace (FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique), jednalo se o AFIAP (zasloužilý umělec neboli Artist FIAP) a ESFIAP (za životní službu-Excelent Service FIAP).

He decided to leave his homeland and went to South Africa where he worked as a manufacturers agent. In 1951 he moved to Australia which was to become his new home. Initially he worked in a photographic shop in Sydney. He advanced in that business and finally he owned the business. He gained Australian citizenship and continued to have personal success with his own photography. He became a member of APS (Australian Photographic Society), judged in local photographic competitions as well as giving lectures on photography to clubs and organisations. For his photographic work we was awarded several top photography awards as well as membership of Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP) with AFIAP (Artiste FIAP) and ESFIAP (Excellence FIAP pour Services rendus) distinctions.

Druhým velkým koníčkem se stalo Jaroslavu Novákovi opět létání. Nestydím se říci, že Jaroslav má prolétaný australský kontinent jako málokterý Australan. Stručně řečeno, Jaroslav je letec tělem i duší…

Another big hobby for Jaroslav was flying. I am proud to say that he flew extensively around Australia in his light aircraft. In short, flying was Jaroslav’s body and soul.

Jaroslav Novák nyní žije v klidném domově pro seniory  v Cardiffu, NSW. Pokud mu zdraví dovolí, účastní se seminářů a předává dál odkaz boje za svobodu světa mladší generaci. Jaroslav byl letos navržen městem Benátky nad Jizerou s podporou ČsOL jednotou Liberec na státní vyznamenání. Doufejme, že návrh bude úspěšný. V nejbližší době, též vyjde kniha „Přisolíme si!“, jež pojednává o Jaroslavově dobrodružném životě. Co nyní popřát Jaroslavovi? Hlavně hodně zdraví a stálého životního optimismu.

Jaroslav Novák now lives in a Care Home for the elderly, in Cardiff NSW. When his health permits, he still participates in seminars so that the younger generation are informed of the worlds struggle for freedom. This year he was nominated for a State award by his hometown of Benátky nad Jizerou, the nomination was supported by the Liberec branch of ČsOL (Československá obec legionářská). Hopefully the nomination will be successful. In the near future he will be publishing his book „Přisolíme si!“ which is about his adventurous life. What do we now wish for Jaroslav? Mainly good health and his usual optimism on life.

Za ČsOL Liberec Jan a Milan Votavovi
From ČsOL Liberec and Jan a Milan Votava.

.

.

This entry was posted in 311 Sqd, Congratulations, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.