Brookwood Remembrance 11.12.21

Vzpomínka v Brookwoodu – 11. 12. 2021


On 11 December 2021, the Czechoslovak graves at Brookwood cemetery were again remembered for Christmas, in an informal, covid-19 compliant event.

Dne 11. prosince 2021 se opět konala vánoční vzpomínka u československých hrobů na hřbitově v Brookwoodu.

Remembrance candles were placed by each of the graves by the Czechoslovak Memorial, the three Czechoslovak RAF graves opposite the RAF building in the CWGC section of Brookwood cemetery and also at each grave in the post-WW2 Czechoslovak section and concluding at the Liberator crash communal grave.

Pamětní svíčky byly umístěny u každého z hrobů Československého památníku, stejně tak u tří československých hrobů těm, kteří sloužili v RAF, které jsou naproti budovy RAF, dále u hrobů v československé sekci pro 2. světovou válku, i u komunálního památníku obětí pádu Liberatoru.


_______________________________________________________________

Many thanks to our FCAFA volunteers from for their invaluable help today in laying a total of one hundred and fifty candles.

Velké poděkování patři dobrovolníkům FCAFA, kteří sem dnes umístíli na sto padesát svíček.

A special thank you to František Brikcius for his memorable cello contribution to the event.

Speciální poděkování pak Františku Brikciusovi ze jeho vynikající hudební doprovod celé akce na violoncello.

_______________________________________________________________

If you would like to support our project to Remember the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2, please consider making a donation here.

Pokud byste chtěli podpořit náš projekt Vzpomínka na československé muže a ženy, kteří sloužili v RAF během 2. světové války, zvažte prosím darování zde.


_______________________________________________________________

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Cemetries, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.