I zeny chtely bojovat!

I ženy chtěly bojovat!
od


Karolína Stergurová
VKniha se zabývá problematikou vojenské služby československých žen v britské armádě v tzv. ženských pomocných sborech, a to zejména ve složkách ATS a WAAF. První Čechoslovačky do nich vstupovaly od poloviny roku 1941 a působily na vojenských a leteckých základnách na celém území Velké Británie. Jiné pak od začátku roku 1943 sloužily v pomocných sborech v oblasti Středního východu. V průběhu války touto službou prošlo více než 200 československých občanek.

Text přibližuje genezi, vlastní organizaci pomocných sborů, stejně jako průběh náboru, výcviku, vlastní pracovní zařazení i každodenní vojenskou službu československých žen. Zkoumá rovněž úvahy a postupy oficiálních československých institucí v otázce potenciálního zaměstnávání žen do vojenského prostředí a v širším rámci je zasazuje do praktikované britské válečné politiky a reálií.

Vydavatel :
Publisher :
Academia
ISBN: 978-80-200-3181-5
Format:
Počet stran
Brožovaná kniha, 288 stran,
Softback, 288 pages,
Language:
Jazyk
Česky
Czech
Published:
Publikováno
15.4.2021.
Price:
Cena
350 Kč


This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Biography, Books, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.