Rytiri Nebes -The Knights of the Heaven – Exhibition


Výstava Rytíři nebes

The excellent Rytíři Nebes -The Knights of the Heaven – exhibition, about the Czechoslovak RAF airmen in WW2, is now on display at the Národní muzeum, Prague.

V těchto dnech je v Národním muzeu v Praze ke zhlédnutí výborná výstava Rytíři nebes věnovaná československým letcům RAF bojujícím ve druhé světové válce.

On display at the exhibition is an extensive range of photographs, documents as well as artefacts and memorabilia from numerous Czechoslovak RAF airmen. Well worth a visit by all Czechoslovak RAF affectionados

Společně s velkým množstvím fotografií a dokumentů zde můžete vidět i artefakty a připomínky na mnoho československých letců RAF.

This slideshow requires JavaScript.

The exhibition is the work of Jan and Sabina Kratchovil and curated at the Národní muzeum by Mgr. Ondřej Štěpánek

Výstava je dílem Jana a Sabiny Kratochvílových, jejím kurátorem je Mgr. Ondřej Štěpánek, kurátor sbírky oddělení novodobých českých dějin.

The exhibition is open daily, 10:00 to 18:00, until 31 January 2020.

Výstavu můžete zhlédnout denně od 10:00 do 18:00 hodin až do konce ledna 2020.

Many thanks to Mgr. Ondřej Štěpánek for his kinds assistance to achieve this article

Velké díky Mgr. Ondřeji Štěpánkovi za jeho laskavou spolupráci při psaní tohoto článku.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Exhibitions. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.