Christmas Remembrance at Brookwood


Vánoční zastavení na hřbitově v Brookwoodu.

From an initial idea about the Czechoslovak graves at Brookwood, an initiative developed to place candles against each of the 130 graves so that those Czechoslovak airmen and soldiers were remembered at Christmas.

Prvotní představy jak ozdobit hroby Čechoslováků v Brookwoodu nakonec vyústily v umístění svící na každý ze 130 hrobů a všichni zde pochovaní českoslovenští letci a vojáci tak mohli být účastni svátečního času Vánoc s námi.

To achieve the initiative, remembrance candles were brought over from the Czech Republic. During the Christmas period, a small group visited Brookwood and placed candles by each of the 46 graves by the Czechoslovak Memorial, the 3 graves opposite the RAF building, the 80 graves in the post-WW2 Czechoslovak section and concluding at the Liberator crash communal grave site.

Vánoční svíce byly k tomuto účelu přivezeny ze samotné České republiky. Během vánočních svátků pak malá skupina hostů navštívila Brookwood a umístila svíce ke každému ze 46 hrobů u Československého památníku, tři hrobů naproti budově RAF, 80 hrobů v československé poválečné sekci a ke společnému hrobu obětí havárie Liberatoru.

To the best of our knowledge, this is the first time this Christmas remembrance has ever been done, and so hearty congratulations to Martin Fryčka, Monika Humlová and friend who originated and implemented this worthy initiative.

Podle našeho nejlepšího vědomí je to vůbec poprvé, kdy se tato vánoční vzpomínka uskutečnila, a tak srdečně blahopřejeme Martinovi Fryčkovi, Monice Humlové a příteli, kteří iniciovali a uskutečnili tuto šlechetnou myšlenku.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Cemetries, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

9 Responses to Christmas Remembrance at Brookwood

 1. Gina Hearn says:

  Very moving. A wonderful way of ensuring that ensuring that we continue to remember their sacrifice. And I wasn’t aware that the same thing happens at Olšany.

 2. Chris Lock says:

  Congratulations to those who organised this wonderful illumination commemoration event at Brookwood. This coming on top of the annual Christmas day illumination of the Czechoslovak graves in the military plot in Olsany cemetery in Prague for the last three years by Milena Kolarikova. Images may be seen of this year’s commemoration on her facebook page. Well done all involved at both illumination events.

 3. Hana Muzika Kahn says:

  I was touched to see this, especially since I am so far away. Thank you.

 4. Paul McCue says:

  A very appropriate and moving initiative. Well done to those responsible. Good to see the new bench there, too.

 5. Mike Williams says:

  Well done to Martin Fryčka, Monika Humlová and friend. Brilliant idea and I hope you are able to continue it in future years

 6. Adam says:

  I hope, a new tradition has started.

 7. Dagmar Johnson - Šišková says:

  Wonderful idea – thank you!

 8. Paul Kopecek says:

  An admirable initiative and an impressive result. An excellent set of photographs… much appreciated.

 9. Zdenek Samek - Klub přátel E.M.Prchala says:

  This is brilliant idea! I was so deeply moved to see pictures of graves lighted by candles. Thank you to all who organize that.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.