Cesta za Kridly

Cesta za Křídly


od

Alois Štanc
Vzpomínky pilota britského Královského letectva (RAF) Aloise Štance. Kniha tak přináší i mnohá dosud nezveřejněná svědectví o osudech československých vojáků za druhé světové války. Kniha Cesta za křídly je osobní výpovědí statečného muže, který se dobrovolně vydal do bojů druhé světové války, aby pomohl Spojencům a své vlasti. V roce 1942 zahájil svůj vysněný pilotní výcvik, který ukončil v srpnu 1943 v kanadském Medicine Hat. Poté nastoupil k československé 312. stíhací peruti RAF, v níž působil až do konce války. Od invaze do konce války vykonal 87 bojových náletů a dosáhl anglické hodnosti Pilot/Officer RAF.

Alois Štanc přibližuje vedle bojových operací také osudy svých kamarádů, každodenní život v peruti i vstřícné přijetí zahraničních vojáků britskou společností.

Memories pilot’s Royal Air Force (RAF) Alois Štanc. The book also brings so many hitherto unpublished testimony about the fate of Czechoslovak soldiers during World War II. The book Journey to the wings of the personal testimony of a brave man who had voluntarily gone to the fighting of World War II that helped the Allies and their homeland. In 1942 he started his dream pilot training, which ended in August 1943 in Canada, Medicine Hat. Then he joined the Czechoslovak 312th Fighter Squadron, where he worked until the end of the war. Since the invasion of the war did 87 combat raids and reached the rank of Pilot English / RAF Officer.

Alois Štanc approaches the next combat operations and the fate of their friends, daily life in the squadron and friendly reception of foreign troops British company.

Publisher: Iris Press
ISBN: 978-80-904-3176-8
Format: Paperpack, 269 pages
Language: Czech
Published: 2013
Price: 269 Kč
This entry was posted in 312 Sqd, Books. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.