Remembered in the Bahamas – 2017


Upomínková akce na Bahamách – 2017

The six Czechoslovak RAF airmen who are buried at CWGC Nassau are remembered.

Vzpomínka byla věnována šestici československých letců RAF, kteří jsou pohřbeni na CWGC (Commonwealth War Graves Commission) v Nassau, hlavním městě Baham.

The first Czech crew to complete their training at 111 OTU (Operational Training Unit) didn’t unfortunately come through unscathed. They commenced their training (as part of Course No. 7) on the 21st of June 1943 and the nominated crew consisted of Flt/Lt Jan HRNČÍŘ, Sgt Vítězslav BŘÍZA, F/O Jaroslavl MOTL, Sgt Jan BUCHTA, Sgt Karel SALZ and Sgt Jozef TURNA.

První česká posádka, která právě dokončovala výcvik na 111. OTU (Operační výcviková základna), se bohužel neobešla beze ztrát. Jejich výcvik začal (v rámci kurzu č. 7) 21. června 1943 a posádku tvořili z Flt/Lt Jan HRNČÍŘ, Sgt Vítězslav BŘÍZA, F/O Jaroslavl MOTL, Sgt Jan BUCHTA, Sgt Karel SALZ a Sgt Jozef TURNA.

Towards the end of the first part of their training, on the morning of the 7 August 1943, the crew carried out a training sortie in B25 Mitchell twin-engined bomber, FR352 (DF) returning shortly before lunch to Oakes Fields airbase. It was thought that the wireless operators (Sgt SALZ and Sgt TURNA) required additional assessment and after lunch they went aloft again in B25 Mitchell FV953 (FA), which on this occasion was piloted by Flying Instructor P/O Jan HADRÁVEK, they were also accompanied by the Radio Instructor Flt/Lt Jaroslav MAREŠ. The aircraft got airborne at 1500 hours, but according to an eye-witness, at 15:02 it appeared to lose power at a height of 250 to 300 feet and spiralled into the ground to the east of Nassau and burst into flames, killing all onboard.

Ke konci první části výcviku, ráno 7. srpna 1943, posádka provedla cvičný bojový let na dvoumotorovém bombardéru B25 Mitchell, FR352 (DF), po kterém se krátce před obědem vrátila zpět na leteckou základnu Oakes Fields. Má se za to, že radiotelegrafisté (Sgt SALZ a Sgt TURNA) požadovali nějaké další prověření funkcí tohoto stroje a po obědě šli proto do vzduchu na jiném B25 Mitchell FV953 (FA), který pro tento let pilotoval letecký instruktor P/O Jan HADRÁVEK, doprovázený radiovým instruktorem, poručíkem Jaroslavem MAREŠEM. Letoun měl nalétáno kolem 1500 hodin, ale v 15:02 hod. podle očitého svědka se zdálo, že ve výšce kolem 250 až 300 stop ztratil rychlost a ve spirálách se zřítil k zemi, východně od Nassau, kde zůstal v plamenech. Všichni na palubě zahynuli.

This slideshow requires JavaScript.

Those that perished were P/O Jan HADRÁVEK (Flying Instructor), F/Sgt Josef ŠOTOLA, Sgt Vitezslav BŘÍZA, Flt/Lt Jaroslav MAREŠ (Radio Instructor), Sgt Karel SALZ and Sgt Jozef TURNA. The following day they were buried in Nassau War Cemetery.

Těmi, kteří zahynuli, byli P/O Jan HADRÁVEK (letecký instruktor), F/Sgt Josef ŠOTOLA, Sgt Vitezslav BŘÍZA, Flt / Lt Jaroslav MAREŠ (radiový instruktor), Sgt Karel SALZ a Sgt Jozef TURNA. Následující den byli všichni pohřbeni na hřbitově v Nassau.

Many thanks to Paul Aranha and Robert Reiss for their assistance to achieve the remembrance of these six.

Velké poděkování patří pánům Paulu Aranhovi a Robertui Reissovi za jejich pomoc při realizaci tohoto upomínkového aktu.
This entry was posted in 311 Sqd, Cemetries, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Remembered in the Bahamas – 2017

  1. Miloslav Prskavec says:

    11.2.2018 v 10.00 v Dolním Bukovsku bude vzpomínková mše na pilota RAF pplk. Im.m. Jana Hadrávka, po mši bude kladení květin v Dolním a Horním Bukovsku. Hlavní pieta proběhne dne 26.5.2018 v osadě Horní Bukovsko ve 14.00 průlet 3 x JAS Gripen. Těším se na Vaši návštěvu. Velmi rád bych uvítal pozůstalé po příslušnících z havarovaného letounu v Nassau.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.