Jindrichuv Hradec – 26 August 2017


V sobotu 26. srpna proběhlo již 24. Setkání válečních a poválečních letců v Jindřichově Hradci, na kterém nechyběli veteráni z druhé světové války Pavel Vranský a Jiří Kafka či vdovy po pilotech.

On Saturday, August 26th, the 24th Meeting of War and Air Force airmen took place at Jindřichův Hradec, included amongst the guests were WW2 veterans Pavel Vranský, Jiří Kafka and airmen’s widows.

Nejprve všechny přítomné pozdravil v kapli sv. Máří Magdaleny starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. Poté pokračoval program prohlídkou Domu gobelínů.

The event commenced in the Chapel of St Mary Magdalene, where Stanislav Mrvka, Mayor of Jindřichův Hradec, welcomed all attendees after which there was a tour of the Tapestry House.

This slideshow requires JavaScript.

Následně došlo k položení květin a věnců u Památníku letců, v rámci kterého proběhla nad hlavami přítomných ukázka akrobacie kluzáku a rovněž přelet letadla z místního aeroklubu.

The event continued with Wreaths and flower bouquets being laid at the Airmen’s Memorial, while a glider acrobatics demonstration, which included aircraft from the local aero club, was performed overhead.

© Jaroslav Kreisinger
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Jindrichuv Hradec – 26 August 2017

  1. Petr Doktor says:

    Mistni aeroclub to znam… Hrusa, Garhofer, a Burian zvany Hrabe…

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.