Chvalčov remembers its RAF airmen


Chvalčov uctil památku letců RAF

Following on from the previous days memorial plaque unveiling and presentation at Kroměříž, on Tuesday, 10th November 2015 a small commemorative gathering was held by the war memorial in the village of Chvalčov near Bystřice pod Hostýnem, where two of the 37 Kroměříž district airmen were born. The names of Evžen Halamásek and Rupert Krupica are engraved on the memorial and the local council marked the occasion by adding the Czechoslovak airmans badge alongside their names. Dipl.Ing. Antonín Stodůlka, Mayor of Chvalčov delivered the opening speech and Mrs Zdenka Trávníčková read a poem dedicated to the airmen. Members of the 213 Training Sqn Šiškova and representatives of 21 Airbase Čáslav laid the flowers. Other squadron members stood the guard of honour.

Pamětní obřad v úterý 10. listopadu 2015, den po odhalení pamětní desky a výstavy v Kroměříži, se uskutečnil u památníku padlým ve Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem, kde se narodili dva z 37 letců kroměřížského okresu. Evžen Halamásek a Rupert Krupica jsou na tomto památníku vzpomenuti a obecní úřad nechal u příležitosti této akce vytesat u jejich jmen znak československého letectva. Starosta Chvalčova Ing. Antonín Stodůlka obřad zahájil a paní Zdenka Trávníčková přednesla básen věnovanou letcům. Příšlušníci 213. výcvikové letky Šiškova a zástupci 21. základny Čáslav položili květiny. Příslušníci letky stáli čestnou stráž.

This slideshow requires JavaScript.

_______________________________________________________________

Sgt Evžen Halamásek

A 313 Sqn pilot whose Spitfire was shot down 02/06/42 by a Luftwaffe fighter over France, crashing into the English Channel. His body was never found and he is commemorated on panel 84 at Runnymede.

Pilot 313. perutě. Jeho Spitfire byl zasažen 2.6.42 nad územím Francie německým stihačem a ztrostkotal v Lamanškém průlivu. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Je vzpomenut na panelu č. 84 památníku v Runnymede.

_______________________________________________________________

Sgt Rupert Krupica

111 OTU pilot, aircraft went missing during a training flight from Windsor Field, Bahamas 23/11/43. Commemorated on the Ottawa Memorial.

Zařazen do 111. operační cvičné jednotky jako pilot. Letoun se ztratil při cvičném letu za základny Windsor Fields na Bahamských ostrovech 23.11.43. Jeho jméno je na památníku v kanadské Ottawě.

_______________________________________________________________

© Dagmar Johnson-Šišková
This entry was posted in 313 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.