Kroměříž remembers its RAF airmen


Město Kroměříž vzpomnělo na své RAF letce

The Moravian town of Kroměříž paid tribute to the 37 Czechoslovak RAF airmen who were born in its district. Five of them, Svatopluk Bachurek, Zdeněk Bachurek, Miloslav Eugen Mikulík, Ladislav Ševčík and Karel Valach were born in the town itself and a plaque commemorating them was officially unveiled at 13.00hrs on Monday, 9th November 2015 under the patronage of General Kubala, chairman of the Czech Airmen’s Union. The event started with a fly past of two JAS-39 Grippen aircraft from the Čáslav airbase. The event was attended by surviving war veterans, relatives, representatives from the Czech Air Force and the town and also many members of the public, amongst them also many young ones. The British Military Attache could not attend, but sent his official address which was delivered by Dagmar Johnson-Šišková MA. Members of 213 Training Squadron „Šiškova“ based in Čáslav and members from the 22nd airbase at Náměšt nad Oslavou provided the guard of honour, flag bearers and wreaths carriers.

Město Kroměříž uctilo památku 37 československých letců RAF, kteří pocházeli z kroměřížského okresu. Pět z nich, bratři Svatopluk a Zdeněk Bachurkovi, Miloslav Eugen Mikulík, Ladislav Ševčík a Karel Valach se narodili v přímo v Kroměříži. Pamětní deska těmto pěti, nad kterou převzal záštitu předseda Svazu letců České republiky gen. Jiří Kubala, byla slavnostně odhalena v pondělí 9. listopadu 2015 v 13.00. Obřad zahájil průlet dvou JAS-39 Grippen 211. taktické letky ze základny v Čáslavi. Odhalení se zůčastnili váleční veteráni, příbuzní, zástupci letectva AČR a města, občané města, mezi kterými byla řada z mladé generace. Zdravici britského vojenského přidělence v České republice v jeho nepřítomnosti přednesla Mgr. Dagmar Johnson – Šišková. Čestnou stráž, vlajkonoše a kladeče věnců poskytli společně příslušníci 213. Výcvikové letky „ŠIŠKOVA“ ze základny v Čáslavi a příslušníci 22. základny Sedlec-Vícenice u Náměště nad Oslavou.

This slideshow requires JavaScript.

The second event of the day was the unveiling of an exhibition about the Czechoslovak airmen from the Kroměříž district entitled „Men in RAF Uniforms“ at the library. It was combined with panels of the travelling exhibiton about the Czechoslovak airmen in the RAF lent by the Otmar Kučera branch of the Czech Airmen’s Union. Also there were exhibition panels about the airmen from Zlín district, lent by Military History Club from ARMY park Slavičín. A talk about the history of the Czechoslovak involvement within the RAF during WW2 and a power point presentation about the life of one of them, the late Alois Šiška, were delivered by Šiška daughter Dagmar Johnson-Šišková MA. This well attended event concluded with another presentation about the KX-B Monument Project in Holland by one of Project team members, Flight Lieutenant Pavel Staněk.

Druhým bodem programu dne bylo odhalení výstavy o československých příslušnících v RAF z kroměřížského okresu pod názvem „Muži v uniformách RAF“ v městské knihovně. Tato výstava byla ozšířena o panely putovní výstavy o československých letcích v RAF, zapůjčené Svazem letců ČR, pobočky Otmara Kučery Brno a výstavní panely Letci Zlínska, které zapůjčil do Kroměříže Klub vojenské historie ARMY park Slavičín. Součástí byla také přednáška o historii československých perutí a jejich příslušníků v RAF a fotografická procházka životem jednoho z nich, pilota 311. bombardovací perutě RAF Aloise Šišky, v podání Šiškovy dcery Mgr. Dagmar Johnson-Šiškové. Program před zaplněným sálem uzavřel naporučík Pavel Staněk, člen realizačního týmu Památník posádce KX-B fotografickou presentací o historii tvorby tohoto památníku v holandském Pettenu.

Information gathered for the exhibition will be part of an annual publication by Kroměříž town archives, and the library is preparing power point presentation.

Podklady, které se podařilo pro tuto výstavu shromáždit, budou zveřejněny v roční publikaci archivu Kroměříž, knihovna připravuje fotografickou prezentaci.

The original idea came from Mrs Zdenka Travnickova, niece of the late Alois Šiška. She was the driving force behind its realisation, together with Šiška’s daughter Dagmar and with the kind help of many others.

Iniciátorkou akce byla byla neteř Aloise Šišky, paní Zdenka Trávníčková, která byla také hybnou sílou v jeho uskutečnění, na kterém pracovala společně se Šiškovou dcerou Dagmar, a za laskavé spolupráce řady dalších.

© Dagmar Johnson-Šišková
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Kroměříž remembers its RAF airmen

  1. Steven Mikulik says:

    I am so proud of my father Eugen Mikulik, and what he and his fellow countrymen did, and that they have now been recognised for what they all endured .I was so sorry that I could not attend the ceremony , but I will be over to kromeriz this year.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.