Memorial Plaque unveiling 15. 11. 2015 – Bedřich Schäffer [Rohan]_______________________________________________________________

Pozvánka:

ZŠ a MŠ Moravec a Obec Moravec Vás srdečně zvou

na vzpomínkové odpoledne na moraveckého rodáka

Bedřicha Schäffera

letce záchranné letecké služby v Anglii za II. světové války

v

neděli 15. 11. 2015

v základní škole

_______________________________________________________________

Invitation:

The Elementary and Primary School of Moravec with the village of Moravec cordially invite you

to a commemoration afternoon for Moravec native

Bedřich Schäffer [Rohan]

280 Air-Sea Rescue squadron RAF pilot during World War II in England

on

Sunday, 15 November 2015

at the Moravec Primary school.

_______________________________________________________________

Program:
14:00 : odhalení pamětní desky
Unveiling of Commemorative Plaque
14:30 : promítání dokumentárního filmu Nebe nad Evropou a beseda.
Screening of the documentary film Sky over Europe followed by discussion.

_______________________________________________________________
This entry was posted in Ceremony, Forthcoming Events. Bookmark the permalink.

1 Response to Memorial Plaque unveiling 15. 11. 2015 – Bedřich Schäffer [Rohan]

  1. PhDr. Petr Gerstel says:

    Bylo by to tak tezké informovat o odhalení pametní desky rodinu letce? O pietní slavnosti se náhodou dozvedela teprve v prosinci.
    S pozdravem Gerstel

    [Moderator’s comment / Moderátora poznámka- This is really a question you should be asking the organisers of that event. / Toto je otázka, na kterou by jste se měl zeptat organizátorů této události.]

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.