Frantisek Binder Memorial PlaqueOn 27 October 2014, the day before Czech National Day, a memorial plaque was unveiled at the small village of Hojna Voda, near České Budějovice in the South Bohemia region of the Czech Republic, the birthplace of František Binder. He had served as an air-gunner with 311 Sqn in the RAF until he was killed on 4 March 1942 when his Wellington bomber was attacked by a Luftwaffe night-fighter whilst returning from a bombing raid on Emden.

27. října 2014, den před státním svátkem vzniku samostatného československého státu, byla odhalena plaketa pplk i.m., Sgt. RAF Františku Binderovi. Jako střelec bombardéru sloužil u britského RAF, v 311té jednotce. Při náletu, na německý přístav Emden, byl jejich letoun Wellington několikrát napaden nočním stíhačem Luftwaffe. František Binder byl při útoku velmi vážně poraněn a ještě na palubě, zemřel. Stalo se tak 4. března 1942, sedm minut po půlnoci. Památník s plaketou byl odhalen v jeho rodišti, jihočeské Hojné Vodě.

The ceremony coincided with the 100th anniversary of his birth. Attending the ceremony was his daughter, niece and grandson, Mrs. Pavla Bartova representing the South Bohemia government, Vaclav Kucera, the Mayor of Horni Stropnice and well wishers. A Guard of Honour was provided by the local Scout group and also the local military club 'Budweiser' who were dressed in the uniforms of soldiers of the First Czechoslovak Republic. Local media also attended to provide newspaper and TV coverage. Music was provided by local musicians.

Tento obřad byl uskutečněn u příležitosti nedožitých stých narozenin letce. Z rodiny přijali pozvání dcera, neteř i vnuk. Za Jihočeský kraj, pak paní Pavla Bártová a za pořádající správní obec, starosta Horní Stropnice, pan Václav Kučera. Čestná stráž byla složena z členů místního skautského oddílu a členů českobudějovického klubu vojenské historie v dobových prvorepublikových uniformách. O hudbu se zasloužila místní jazzová kapela. Regionální media se pak následně postarala o zpravodajství.

With background music provided the musicians, wreaths and floral tributes were laid by Vaclav Kucera, and the members of František Binder's family. The National Anthem of the Czech Republic was played followed by a speechs by Vaclav Kucera and Pavla Bartova, after which the memorial plaque was unveiled.

This slideshow requires JavaScript.

Věnce, spolu s květinami byly položeny za pořádající obec, Václavem Kučerou a za rodinu, vnukem letce. Československá Státní hymna doprovodila odhalení desky a následovala krátká řeč představitelů státní správy. Václava Kučery a Pavli Bártové.

The ceremony was then concluded by the musicians playing some period British songs.

Melodie dobových britských písní provázeli celým tímto obřadem.

The days events were then continued at the Hojna Voda hotel were a presentation of the life of František Binder was given. The event was then concluded by Martin Lamač, dressed in a RAF uniform who gave a presentation and demonstration on equipment used by the RAF in WW2.

Po slavnostním odhalení pamětní desky následovala v místním hotelu beseda, kde byla představena biografie Františka Bindera. Martin Lamač, v dobové uniform RAF ukončil tuto besedu prezentací jednotek a výstroje britského královského letectva, z období druhé světové války.

The memorial is located alongside the village war memorial as his birth house had been confiscated by the Commmunists in 1949 and demolished a year later. A biography on František Binder is here.

Do sousedství pomníku padlých, z první světové vojny, byl tento pomník umístěn záměrně. V roce 1949 byl tehdy komunisty rodný dům Františka Bindera zkonfiskován a následující rok zbořen. Se životem Františka Bindera se můžete seznámit zde.
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.