Winged Lion ceremony 17/11/14The 17 November 2014 was the 25th anniversary of the ‘Velvet Revolution’ when Czechoslovakia was liberated from its Communist regime after 41 years. However, this date now also has another significance as well, as on this day, at 18:30 the first Czech ceremony at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague was held.

17. listopadu 2014, bylo 25. výročí “sametové revoluce” kdy po 41 letech došlo k osvobození Československa od komunistického režimu. Toto datum má také další význam, neboť se v tento den v 18.30 hod. konalo slavnostní vzpomínkové shromáždění u Okřídleného Lva v Praze na Klárově.

The Winged Lion Monument was the result of a British initiative which secured generous donations from the British ex-pat community in the Czech Republic who wished to say ‘Thank-you’ to the Czechoslovak airmen and women who who escaped from their homeland and came to Britain’s aid during WW2. The Winged Lion is the only Monument in the world where all these 2,500 Czechoslovak men and women who served in the RAF are remembered. On completion, the Monument was donated to Prague 1 District by the Winged Lion Project team.

Památník Okřídleného Lva byl výsledkem britské iniciativy a štědrých darů od britské ex-pat komunity v České republice. která tím chtěla vyjádřit “Díky” všem československým letcům a ženám, kteří za druhé světové války uprchli ze své vlasti, zúčastnili se bitvy o Británii a pomáhali v boji proti nacismu. Okřídlený lev je jedinou památkou na světě, která připomíná 25000 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF. Po dokončení stavby byl památník Okřídlený Lev, projektanty věnován OÚ Praha 1.

Mayor Oldřich Lomecký, Prague 1 District.

The evenings modest ceremony was organised by Prague 1 City Hall, where Klárov is located, and hosted by its Mayor Oldřich Lomecký. Despite the rain, the ceremony was well attended by several descendants of Czechoslovak RAF airmen, and well wishers some of whom had travelled for the ceremony from various parts of the Czech Republic. Col Andrew Shepherd, Chairman of the Winged Lion Project & Euan Edworthy, who initiated the project attended the ceremony in an unofficial capacity.

Skromný obřad organizovaný radnicí Praha 1 se uskutečnil ve večerních hodinách na Klárově u památníku, kde přítomné přivítal starosta Oldřich Lomecký. Navzdory dešti se obřadu zúčastnilo několik potomků československých letců RAF a příznivců, kteří přicestovali z různých Částí České republiky. Slavnostního obřadu se neoficiálně účastnil Plk. Andrew Shepherd, předseda Lion Project & amp Winged, Euan Edworthy.

Brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák, 1st left

Mayor Oldřich Lomecký opened the ceremony with a speech in Czech. Further Czech speeches by Brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák, adviser of the Minister of Defence and speeches, Jiři Stanislav emphasised the importance of the Winged Lion Memorial to the Czech nation and highlighted the significance of its rightful place at Klárov. This theme was continued in the concluding Czech speech was delivered by Joe Voychan of the Spitfire Club, who said ‘we are not just a few, but many! May the patriotic heart and common sense win and this monument remain forever. Jiři Stanislav then gave a small speech in English for the benefit of the English and Americans attending.

Slavnostní obřad zahájil svým projevem v češtině starosta Oldřich Lomecký. Další projevy v češtině pronesli Brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák, poradce ministra obrany a Jiří Stanislav, který zdůraznil význam Památníku okřídleného lva umístěného na Klárově. Na stejné téma pokračoval ve svém projevu Joe Voychan ze Sitfire Clubu, který řekl : Není nás málo, ale je nás mnoho!. Je to výhra všech těch , kteří mají vlastenecká srdce a zdravý rozum, tato památka zde zůstane navždy. Jiří Stanislav pak přednesl krátký projev v angličtině pro zúčastněné Angličany a Američany.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony then continued with a bilingual war poem recital by Markéta Sisaková, and Klára Vosecká, students from the English College in Prague, at Vysočany, Prague 9, one reading an English English followed by her colleague who read a Czech poem.

Obřad pokračoval dvojjazyčným, recitálem válečné básně studentkami z English Colege v Praze 9, Vysočanech, Markéty Šišákové v anglickém a Kláry Vosecké, českém jazyce.

Wreaths were then laid which supplemented the candles, flower bouquets and Royal British Legion crosses already placed at the monument.

Následně byly položeny věnce, které doplnilo zapálení svíček, květinové kytice a na pomník byly umístěn kříž Royal British Legion.

The event was concluded by inaugural switching-on the two spotlights, mounted in the monuments base, which will illuminate the Winged Lion monument.

Akce byla ukončena zapnutím obou reflektorů, které od základů osvětlují památník Okřídleného Lva.

Video film courtesy of Jan Šinágl / video film s laskavým svolením Jana Šinágla.

…….

This entry was posted in Ceremony, Events, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Winged Lion ceremony 17/11/14

  1. Gina Hearn says:

    Prague 1 are to be congratulated on this initiative and as the daughter of Rudolf Poledník, who served in 311 Squadron, I hope the ceremony will become an annual event. However, could I just say that the students who read the poems were actually from the English College in Prague, in Vysočany in Prague 9, not a Prague 1 school.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.