Alois Siska 100th Anniversary


Events to mark the 100th anniversary of the birth of Major General Alois Šiška took place at his birthplace at the village of Lutopecny near the town of Kroměříž. It started at 15.00hrs in front of the memorial plaque which the Šiška family had unveiled in November 2011. Mr Petr Navrátil, Mayor of Lutopecny opened the event, which was then conducted by Šiška’s niece Ms Zdena Travníčková. Flowers were laid at the plaque with the guard of honour of the squadron members. Speeches by commander of the Czech Air Force, Brigadier General Libor Štefanik, British Military Attaché Colonel Andrew Shepherd and Chairman of Svazu letců [the Airmen’s Association of the Czech Republic] Colonel Odřich Rampula followed. by Šiška’s daughter Dagmar Johnson-Šišková who concluded with a short thank you to all involved. Other official guests included commander of the Čáslav airbase Colonel Hromek, representatives of the regional and local councils and others.

Setkání u příležitosti 100. výročí narození generálmajora Aloise Šišky se uskutečnilo v jeho rodišti, Lutopecnách u Kroměříže. Zahájení proběhlo u pamětní desky kterou rodina odhalila v listopadu 2011. Celý pořad zahájil starosta obce Petr Navrátil a pořadem provázela Šiškova neteř Zdenka Trávníčková. Příslušníci Šiškovy letky stáli čestnou stráž a proběhlo kladení květin. Projevy pronesli velitel vzdušných sil armády České republiky brigadní generál Libor Štefánik, vojenský přidělenec Velké Britanie plukovník Andrew Shepherd a předseda Svazu letců České republiky plukovník Oldřich Rampula. Šiškova dcera Dagmar Johnson-Šišková závěrem poděkovala všem, kteří se na organizaci pořadu podíleli. Mezi oficielními hosty byli mimo jiné velitel 21. Taktické základny Čáslav plukovník Hromek, zástupci oblastní správy, poslanci a další.

This slideshow requires JavaScript.

All guests then gathered in a meeting room of the council building where refreshments were provided. During this gathering they heard several presentations, starting with a video clip about the history of the Šiška memorial plaque by Zdena Travníčková, followed by two presentations – one by Dagmar Johnson-Šišková about his life and the other about by Zdeněk Nožička, originator of the idea to build this monument to his crew, now better known as KX-B Monument which stands near the actual place where their dinghy was washed ashore in the Dutch village of Petten. A second short video about the actual unveiling of the monument followed. This was also made by Šiška’s niece Zdena from the perspective of a guest at the unveiling. The programme concluded with a short clip of the late General giving talk to military pilots, kindly provided by Colonel Rampula. It was an emotional finale for many as amongst the guests were many locals, including members of Šiška family, who remembered him well.

Po ukončení obřadu se hosté shromáždili v zasedací místnosti k malému pohoštění. Dalším bodem programu bylo několik prezentací. Jako první hosté shlédli krátké video o historii vzniku pamětní desky generála Šišky v podání neteře Zdenky. Následovala fotografická procházka životem generála Šišky v podání jeho dcery Dagmar a druhá v podání Zdenka Nožičky, autora nápadu postavit památník Šiškově posádce , který je dnes lépe znám jako památník posádce KX-B a stojí v blízkosti místa, na které byl záchranný člun se zbytkem posádky vyplaven – poblíž holandského městečka Petten. Tato byla doplněna druhým krátkým videem neteře Zdenky z pohledu hosta při oficilením odhalení tohoto památníku. Závěrem proběhla krátká ukázka z videového záznamu přednášky generála Šišky příslušníkům letectva na letišti Kbely, kterou laskavě poskytl plukovník Rampula. Bylo to dojemné zakončení programu pro mnohé přítomné, kteří byli přímo z Lutopecen a generála Šišku si pamatovali, mezi nimi také jeho příbuzní.

General Šiška’s birthday anniversary was also remembered through various articles in the Czech media.

Nedožité sté narozeniny generála Šišky byly vzpomenuty v tisku.

Flowers were also laid on the day at the KX-B Monument in Petten, Holland.

V den samotný byly také položeny květiny u památníku posádce KX-B v holandském Pettenu.
This entry was posted in 311 Sqd, Anniversary, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.