RAF Memorial Bratislava


On 21 May 2014, Ms Gill Fraser, British Chargé d’Affaires in Bratislava announced the donation of a commemorative plaque in honour of the Czech and Slovak airmen who flew with the RAF to free Europe from Nazi tyranny during World War Two. A gift from the British communities of the Czech and Slovak Republics to their people, the memorial in Bratislava will be unveiled on 18 June at the entrance of the main retail building on the public square of the Eurovea Shopping Centre, following the dedication of its Czech counterpart, the Winged Lion monument, in Prague on 17 June. Both ceremonies will be accompanied by a ‘Beating Retreat’ performed by the Royal Air Force Central Band and a Spitfire fly-past by an aircraft having been recently painted in the livery of Otto Smik, a Slovak ace. Ms Fraser spoke at a press conference held on 21 May at the British Embassy of Bratislava.

Col. Andrew Shepherd &amp Ms Gill Fraser & Brig. Gen Milan Píka;

Charge d’ Affaires Veľvyslanectva Veľkej Británie a Severného Írska Gill Fraser v Bratislave oznámil dňa 21. mája rozhodol, že britská komunita venuje padlých československých letcov, ktorí sa v britskej Royal Air Force ( RAF ) boja za oslobodenie Európy od nacistickej tyranie , pamätná doska . Pietne obrad , pri ktorom odhalená pamätná doska sa bude konať 18. júna na námestí v Miláne v blízkosti nákupného centra Eurovea. Deň predtým , než v podobnej ceremoniáli v pražskom pomníka odhalená okrídlený lev. Obe oslavy bude sprevádzať vojenskej dychovej hudbe Royal Air Force Ústredné hudby a účastníci budú lietať nad historické Spitfire lietadla s iniciálami Slovenská hrdina Otto Smik.

Brig Gen Milan Píka

Ms Fraser said: ‘The bilateral relationship between Slovakia and the United Kingdom today is strong and broad. It spans the spheres of culture, tourism, politics and trade and investment. A defining point in the history of our relationship, however, was forged during the Second World War, by Czechoslovaks fighting as part of the British Armed Forces. The part played by the airmen was particularly important at critical stages, not least of which was the Battle of Britain. I am delighted that the thriving British community in Slovakia and the Czech Republic today has recognised this invaluable contribution, and wishes to record this by presenting a plaque to the Slovak people. I thank the sponsors who have made it possible, but also the many individuals who have contributed in other ways. It says a great deal about the warmth of our enduring relationship, and I fully support the project.’

Pani Fraser zdôraznila: „Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Veľkou Britániou sú na vysokej úrovni. Spolupracujeme na úrovni politickej, ale tiež v kultúre, turizme a samozrejme v obchode a investíciách. Jedným z historických míľnikov pre vybudovanie našich vzťahov však bol druhá svetová vojna. Čechoslováci v nej bojovali po boku britských ozbrojených síl. Najdôležitejšia bola ich účasť v letectve, rovnako ako v bitke o Britániu. Som veľmi potešená, že si britská komunita na Slovensku a v Českej republike uvedomuje tento neoceniteľný prínos a chce svoju vďaku vyjadriť aj takto. Veľmi pekne ďakujem sponzorom, vďaka ktorým sa projekt mohol uskutočniť. Ďakujem aj jednotlivcom, ktorí prispeli iným spôsobom. Hovorí to o blízkosti našich vzájomných vzťahov. Tento projekt preto plne podporujem.“

The memorial is the brainchild of Mr Euan Edworthy, a public relations consultant who has lived and worked in the Czech Republic for 17 years. He said: ‘As a child brought up in the UK, I was frequently reminded of the heroics by the Czechoslovak airmen who fought in the Second World War by my father, who was also a serving RAF officer. It has always been my ambition since arriving in the Czech Republic in 1994 to create a memorial for these extraordinarily brave men and to leave a fitting landmark for future generations to come. Their contribution to the Allies’ success against the Luftwaffe was out of all proportion to their numbers: they flew with real gallantry, and some ended up as aces. We thought it was high time to commemorate their achievement and their sacrifice.’

Euan Edworthy

Pamätník je duchovným dieťaťom pána Euana Edworthyho, poradcu v oblasti public relations, ktorý už 17 rokov žije v Českej republike. Edworthy povedal: „Ako dieťa vychovávané vo Veľkej Británii mi môj otec, ktorý bol sám dôstojníkom RAF, často pripomínal hrdinstvo československých letcov, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne. Už od roku 1994, kedy som prvýkrát prišiel do Českej republiky, som túžil vybudovať pre týchto mimoriadne statočných mužov pamätník a zanechať tak pamiatku budúcim generáciám. Ich zásluhy na úspechoch spojencov proti Luftwaffe boli vzhľadom k ich počtu obdivuhodné. Lietali s obrovskou statočnosťou, vďaka ktorej sa niektorí stali historickými hrdinami. Je najvyšší čas pripomenúť si ich úspechy a obete.“

The chairman of the Memorial Appeal Fund is Colonel Andrew Shepherd, British Defence Attaché in the Czech Republic. He said: ‘We have been delighted by the generous response to the announcement of our appeal for funds. Over 50 corporate and individual sponsors have donated close to £100,000 to turn this idea into reality. We view the instalment of this plaque not only as a memorial to the courage of those 2,500 airmen but also as a celebration of the continuing friendship between the British, Slovak and Czech peoples.’

Vojenský pridelenec plukovník Andrew Shepherd, ktorý zastupuje fond pamätníka, povedal: „Sme poctení veľkorysou reakciou na oznámenie o otvorení nášho fondu. Viac než 50 firemných a individuálnych sponzorov venovalo na realizáciu tohto projektu takmer 100 000 libier. Umiestnenie tejto pamätnej tabule nie je len pamiatkou na 2 500 statočných vojakov, ale je aj oslavou priateľstva medzi Britmi, Slovákmi a Čechmi.“
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Information. Bookmark the permalink.

1 Response to RAF Memorial Bratislava

  1. Mimi Kuttelwascherova says:

    My uncle ‘ streycek ‘ Karel Kuttelwascher ….. My personal memoir is in the TANGMERE LOG summer 2013 which describes the years our family was together.
    Thank you for remembering all those brave young hearts who stood up against the tyrant of their times. Mimi Kuttelwascherova.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.