Alois Siska – 100th Anniversary remembranceAt 15:00 on the 15th May 2014 a ceremony will be held in the village of Lutopecny, birthplace of the late major general Alois ŠIŠKA to commemorate his hundredth birthday.

15. května tohoto roku se bude v Lutopecnách, rodišti generálmajora Aloise ŠIŠKY, konat vzpomínková akce u příležitosti stého výročí jeho narození.

The event will begin with a wreath laying at his memorial plaque at the local council building with family members, members of the 213 Training squadron “ŠIŠKOVA” base at the 21st tactical airbase Čáslav and invited guests present.

Akce započne položením květin u pamětní desky Aloisi Šiškovi na budově obecního úřadu za účasti rodinných příslušníků, členů 213, výcvikové letky „ŠIŠKOVA“ základny taktického letectva Čáslav a dalších hostů.

An illustrated talk about his life, unveiling of the memorial plaque in 2011 and the story of the KX-B monument building in Petten will follow.

Poté proběhne ilustrovaná beseda o životě Aloise Šišky, odhalení pamětní desky v r. 2011 a historie budování památníku posádce KX-B v holandském Pettenu.
This entry was posted in 311 Sqd, Events, Forthcoming Events. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.