Z deníku radiotelegrafisty – From the Diary of a Wireless Operator

Z deníku radiotelegrafisty.


od

Pavel Vančata
K sepsání osudů Sgt Pavla Tofla, radiotelegrafisty 311. československé bombardovací perutě, jsem se inspiroval při přípravě knihy „Klikař Roger“ popisující osudy plk. let. v. v. Jaromíra Bajera, rovněž bývalého radiotelegrafisty 311. perutě a Toflova dobrého kamaráda. Již tehdy Jaromír Bajer při setkáních nad rodícím se rukopisem často vzpomínal na své kamarády, z nichž více jak polovina se konce války nedožila a jedním z nich byl právě Sgt Tofel. Začal jsem se proto blíže zajímat také o osudy všech 88 mužů, kteří se v létě 1940 přihlásili do služby v britském královském letectvu – Royal Air Force (RAF).

My inspiration to write the story about Sgt Pavel Tofel, wireless operator with 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron, originated the during preparatioon of my book “Klikař Roger” which describes the life of Col. retd. Jaromír Bajer who was also a former WOP/AG with 311 Sqn. and a close friend of Tofel. Jaromír Bajer mentioned his wartime friends when we were discussing the books manuscript, that more than half of them did not survived the war and that one of them was Sgt Pavel Tofel. I started further research about the fates of the 88 men who volunteered to join the Royal Air Force (RAF) in the Summer of 1940.

Pavel Tofel, rodák z Janovic-Bystrého se před válkou vyučil typografem, absolvoval povinnou vojenskou službu a krátce po německé okupaci se rozhodl odejít do zahraničí bojovat za osvobození své vlasti. V den odchodu si začal psát osobní deník, jehož přepis tvoří jádro publikace zasazené do faktografického životopisu zpracovaného na základě četných fondů českých i zahraničních archivů.

Pavel Tofel was born in Janovice-Bystré in Moravia and he became a typographer. After his military service he worked as a clerk as he was not able to find a proper job due to the economic crisis. He left occupied Czechoslovakia in July 1939 for Poland as he heard about Czechoslovak Legions which were said to be forming there. On the day he left he started to write a personal diary. This diary is the main part of the book and it is incorporated into his biography compiled according to study of documents in Czech, Slovak and British archives.

Čtenáře čekají poutavé zážitky mladého muže z letech 1939 až 1942, které postupně prožíval těsně před vypuknutím války v Polsku, poté jako cizinecký legionář v africkém Alžíru. Po vypuknutí války se stal příslušníkem československé armády ve Francii se kterou prožil krátké nasazení na frontě a ústup do jižní Francie.

Readers can look forward to the interesting adventures of a young man in 1939 and 1942 which he experienced just before the outbreak of WWII in Poland and later as member of Foreign Legion in Algeria. In September 1939 he joined Czechoslovak Army in France, he took part in combat on the French front and withdrawn to the South in June 1940.

V psaní deníku pokračoval i během plavby do Velké Británie, kde se v létě 1940 přihlásil k letectvu. Od září 1940 procházel radiotelegrafním výcvikem a zapisoval si nové dojmy jak z teoretické výuky, tak z prvních cvičných letů, ale i z dění na britských ostrovech včetně nepřátelských náletů. Na jaře 1941 odjel do střeleckého výcviku do Skotska a po jeho skončení ho čekal operační výcvik u 311. perutě. Začátkem roku 1942 byl jmenován operačním letcem a v jeho deníku začaly přibývat kromě každodenních zápisů také podrobnosti o operačních letech.

He continued in his diary also during his evacuation to the United Kingdom where he joined the RAF in September 1940 and he was selected for WOP/AG training. He started WOP training at Yatesbury and continued at Cranwell in early 1941. He was transferred to Scotland for a Air Gunnery course in May 1941 and after finishing the training he was posted to No. 311 Squadron for operational training.

V létě 1942 se spolu s ostatními příslušníky perutě přecvičil na službu u pobřežního letectva a zápisky prvních jeho operačních hlídek proti ponorkám nad Biskajským zálivem působí dojmem téměř romantických výletů. Operační činnost nad mořem se pomalu stávala monotónní a Sgt Tofel se těšil na konec operačního turnusu. Čas od času zaskočil za některého ze svých kolegů a právě jeden takový záskok se mu v srpnu 1942 stal osudným.

His crew became operation in February 1942 and he started to also add details about his sorties into the diary. That Summer the squadron retrained for Costal Command duties and he started to fly Anti-Submarine Patrols over the Bay of Biscay. Duty over the sea was eventless except some dogfights with enemy long-range fighters. He was looking forward the end of his operational tour and from time to time he flew on operations in place of a colleague. However, in August 1942, one of those replacements was to become fateful.

360 stran, 20 stran příloh, 200 fotografií a dobových dokumentů (většina z nich publikována vůbec poprvé) vše na křídovém papíru.

Book is printed on 376 pages on chalk paper and it is illustrated by 200 authentic BW photos and reproductions of documents.

 

Publisher: Svět Křídel
Published: August 2013
ISBN: 978-80-87567-30-2
Cover: Softback
Language: Czech
Price: 360 KčThis entry was posted in 311 Sqd, Books. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.