2011 Capel le Ferne Battle of Britain Memorial Ceremony


2011 Capel le Ferne Slavnostní památník bitvy o Británii


The Ceremony to commemorate the 71st Anniversary of the Battle of Britain was held on 10 July 2011 at the National Battle of Britain Memorial, at Capel-le-Ferne, Kent.,/p>

Dne 10. července 2011 v Národním památníku bitvy o Britanii, v Capel-le Ferne, Kent se konala oslava 71. výročí bitvy o Anglii.

In this critical battle for Britain, and possibly the most important air battle in history,  2,936 RAF pilots – ‘The Few’ – fought in the Royal Air Force against the German Luftwaffe.

V této kritické bitvě o Británii a pravděpodobně nejdůležitější letecké bitvě v historii, malé množství 2936 pilotů RAF bojovalo v Royal Air Force proti přesile Německé Luftwaffe.

Eighty eight of those pilots were Czechoslovak, the second largest contingent of pilots from Nazi occupied countries in Europe. During this three month long campaign, nine of these Czechoslovak pilots were killed with others being wounded or badly burnt. All these pilots are commemorated at this site, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall, where there names are engraved.

Z těchto bojovníků bylo 88 československých letců, druhé největší skupiny pilotů z nacisty okupovaných zemí v Evropě. Během této tři měsíce trvající letecké bitvy přišlo o život 9 československých letců a mnoho dalších utrpělo zranění, převážně to byly vážné popáleniny. Všichni tito piloti jsou připomínáni svými vyrytými jmény na pamětní zdi pamětního místa Foxley Christopher Norris.

The contribution made by the the 88 Czechoslovak Battle of Britain pilots is remembered at this Monument.

V tomto památníku je připomenuta účast 88 československých pilotů v Bitvě o Británii.

Fifteen veterans of ‘The Few’ Battle of Britain pilots were able to attend the Ceremony. Guest of honour was Air Chief Marshal Sir Simon Bryant, RAF’s Commander in Chief, Air Command who took the general salute at a parade of the veterans, standards from ex-service and Air Training Corp groups. Military Attache’s of the Allied forces who had fought in the Battle and local dignitaries also attended as well as children from the local school. Media and TV were there to cover the event. Historic RAF vehicles were on display and also a RAF re-enactment group to give a ‘1940’ atmosphere to the event.

Tohoto slavnostního obřadu se účastnilo jenom 15 československých pilotů veteránů. Čestným hostem byl velitel RAF, Hlavní Maršál letectva Sir Simon Bryant, který pozdravil přehlídku veteránů, bývalé příslušníky technického personálu a leteckého výcviku, vojenské Atašé spojeneckých sil, které se účastnili bitvy o Británii, místní hodnostáře a ostatní přítomné hosty, děti z místní školy . zástupce tisku a televize. Slavnostní přehlídky se účastnily historická vozidla RAF která připomínala celkovou atmosféru událostí v roce 1940.

The Central Band of the Royal Air Force and also the Kent Wing Air Training Corp Band provided music during the Ceremony.

Hudební doprovod při obřadu zajistila centrální kapela královského letectva a leteckou ukázku zajistil Wing leteckého výcviku v Kentu.

Ceremony was opened, at 13:30 with a flypast of a Mk IX Spitfire, MK356, and a Hurricance Mk IIc, LF363, both from the Battle of Britain Memorial Flight.

Slavnostní obřad byl zahájen v 13.hodin 30 minut průletem nad památníkem letounů MK IX Spitfire MK 356 a Hurricane MK IIc, LF 363, které nesly hlavní tíhu bojů v bitvě o Británii.

The Central Band of the Royal Air Force led the parade formation of Standard bearers and Air Traing Corp cadets onto the parade area in front of the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall. Here they were inspected by Air Chief Marshal Sir Simon Bryant.

Při přehlídce v prostoru před Christopher Norris, Foxley památníku Wall před zraky Hlavního Maršála letectva sira Simona Byant , prostřední pruh Royal Air Force čela průvodu byl tvořen veterány a leteckou skupinou kadetů.

Speeches by invited dignataries were followed by a Commemorative Service and Act of of Remembrance. Wreaths were then layed at the Battle of Britain pilot monument. The parade formation then marched from the parade area.

Následovaly projevy pozvaných hostů, vzpomínky na leteckou službu. Poté byly položeny věnce k pomníku pilotů – účastníků bitvy o Británii a následovala přehlídka.

The Spitfire and Hurricane then returned at at 15:00 to give dual and individual flying displays.

V 15 hodin se vrátily a provedly průlet ve dvojici Spitfire s Hurricane.

The Ceremony concluded with a ‘Sunset Ceremony’ by the Standard bearers with music provided by the Central Band of the Royal Air Force.

Slavnostní obřad byl ukončen Ceremonii Západu Slunce, za zvuků centrální hudby of Royal Air Force.

About 2,000 members of the public attended the event who also had the additional benefit of a large screen display to enable all to follow the event being held in the parade area.

Slavnostního shromáždění se zúčastnilo asi 2000 občanů veřejnosti, kteří měli možnost sledovat záběry ze slavnostního průvodu a dalších akcí.

Some scenes from the Ceremony:

Především to byly některé scény ze slavnostního obřadu:

This slideshow requires JavaScript.

It was encouraging to see, that in 2011, unlike the non-attendance debacle in 2010, that those ‘problems’ of 2010 had been overcome. Official representation from the Czech and Slovak Embassies, in London, was at this Ceremony to remember their countrymen.

Bylo povzbuzující pozorovat, že na rozdíl od roku 2010, kdy na této oslavě byla malá účast bez oficiálních zástupců velvyslanectví České republiky a Slovenské republiky v Londyně, v roce 2011 již na této vzpomínkové oslavě svých krajanů byla velká účast, krajanů včetně přítomnosti zástupců velvyslanectví v Londýně České republiky a Slovenské republiky.

During the Ceremony, wreaths were laid at the Memorial by Military Attachés including from the Czech Republic and Slovak Republic.
Během obřadu položili věnce k památníku přítomní vojenští přidělenci, včetně České republiky a Slovenské republiky .

.

Hopefully, adequate procedures are now in place to ensure that the ‘problems’ of 2010 will not re-occur, and so enable this respectful remembrance of these Czechoslovak pilots to be maintained for the future.

Domníváme se, že jsou na místě správné postupy, které budou respektovat a připomínat zásluhy československých zahraničních letců ve druhé světové válce a nepřipustí, aby se v budoucnu opakovaly problémy z roku 2010.

In 2011, the Czechoslovak pilots of 310 (Czechoslovak) Sqn and 312 (Czechoslovak) Sqn were remembered, sadly in 2010 the 70th Anniversary of the Battle of Britain they were forgotten by the Czech and Slovak authorities.

V roce 2011 si českoslovenští letci 310. a 312. perutě RAF, vzpomínkovou akcí připoměli, že v roce 2010 tomu bylo 70 let, kdy došlo k rozhodující bitvě o Velkou Britanii. Této akce se nezúčastnil nikdo z českých a slovenských úřadů.

Article last updated 5 August 2011

.

.

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Anniversary, Battle of Britain, Ceremony, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to 2011 Capel le Ferne Battle of Britain Memorial Ceremony

 1. john b says:

  John H says

  Very pleased to see that following all the pressure applied in 2010 there was full and proper representation from the Czech and Slovak authorities in 2011. We owe a tremendous debt to those incredible airmen who fought and risked all for what they believed in.

 2. Jana Podešvová says:

  Nice to see that our foreign airmen have been remembered this year.

 3. Victor Karel Leslie Marshall says:

  As a descendant of a Czechoslovak RAF fighter pilot, my thanks to this website, for raising awareness of this annual ceremony and for being instrumental in highlighting the duty of the Czech and Slovak governments, to ensure that they provide a representative from now on and in all future years.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.