Alois Dvorak – One of the Few

Alois Dvořák

Jeden z hrstky

* 23 May 1916

† 24 September 1941
Alois Dvořák was born in Plumlov on 23 May 1916, he was the third child of Antonín and Františka. His parents were very poor and at the time of his birth, his father Antonín was away serving in the Austrian Army during 1st World War and his mother was ill with smallpox. On 22 May 1918, his mother, Františka, died from the disease and was buried in her birth town of Plumlov, in the Moravian region of what was shortly to become Czechoslovakia. At that time, this part of Central Europe was part of the Austro Hungarian Empire. Following the death of their mother, Františka, Alois was placed in a children’s home, in Plumlov, where he was cared for by nuns. His elder brothers were cared for by relatives of Antonín and Františka

Alois Dvořák se narodil 23. května 1916 jako třetí syn manželů Antonína Dvořáka a Františky Dvořákové, rozené Kořínkové. V době narození byl jeho otec Antonín Dvořák v rakouské armádě nasazen na italské frontě. Jeho matka Františka Dvořáková onemocněla neštovicemi (variola), 22. května 1918 zemřela a byla pohřbena ve své rodné obci Plumlov, který se nachází na střední Moravě, nyní v Olomouckém kraji. V té době byla střední Morava součástí Rakousko Uherska. Po smrti jejich matky Františky, byl nejmladší syn Alois umístěn do dětského domova v Plumlově, kde byl v péči sester. Starší bratry Bohumila a Antonína si vzali do opatrování příbuzní Františky a Antonína Dvořákových.

His father survived the war, returned home to Plumlov, collected Alois from the orphanage and they went and lived in Přerov where Alois attended elementary school. In 1928 Alois had completed his primary education and continued his education at the school in Přerov.

Po skončení první světové války v roce 1918 se jeho otec vrátil do Plumlova a Aloise Dvořáka si z dětského domova vzal k sobě a odstěhoval se do Přerova, kde Alois Dvořák navštěvoval základní školu.

On completion of his education, he went to work at his Uncle’s grocery shop, at Hluchov, as a shop assistant. When he was 19, he enrolled into the Military Aviation Academy at Prostějov, commencing there on 1 October 1935 where he joined a pilot training course. On completion of his training, he was sworn into the Czechoslovak Air Force and was posted to the 5th Squadron of the 2nd Aviation Regiment. They were stationed at Olomouc and flying fighter aircraft. During this period he logged 300 flying hours.

Po ukončení měšťanské školy v Přerově se v obchodě u svého strýce Antonína Dvořáka v Hluchově vyučil obchodním příručím. Po vyučení v roce 1935, v 19 letech nastoupil do Vojenského leteckého učiliště (VLU) v Prostějově, kde byl zařazen do pilotního výcviku. Po ukončení letecké školy byl po přísaze Československému letectvu přemístěn k 5. letce 2. leteckého pluku v Olomouci., kde létal na bojových typech letounů. V tomto období nalétal 300 hodin.

Alois Dvořák, Prostějov 1935

Whilst serving with this unit he met Jaroslav Sála. Following the German occupation of Czechoslovakia on 15 March 1938, Alois went to stay with a relative in Zlín but kept in contact with Sála. They soon decided to leave their homeland. On 9 July 1939, at 03:30 they left Olomouc by train on their journey to Poland. Initially, they went through German-occupied Czechoslovakia on their route to Ostrava. There they waited in a pub until 8pm. At 9pm, after Customs checks they boarded the departing express train to Bohumín, a town in Teschen region of Eastern Czechoslovakia, which had, following the 1938 Munich Agreement, been annexed by Poland. They hid in the toilet until the train had crossed over the border into this occupied Polish territory.

U leteckého pluku v Olomouci se seznámil s pilotem Jaroslavem Šálou. Po okupaci zbytkového území Československa dne 15.3.1939, byla Ćeskoslovenská armáda rozpuštěna a Alois Dvořák do svého odchodu za hranice, bydlel ve Zlíně na ulici Losky u příbuzných ze strany jeho matky Františky Dvořákové, rozené Kořínkové. Po dohodě s Jaroslavem Šálou dne 9. července 1939 v 03.30 hodin odjeli vlakem do Ostravy, kde čekali v hospodě do 20. hodiny a ve 21. hodině po celní kontrole nastoupili do odjíždějícího rychlíku do Bohumína, který byl po Michovu připojen k Polsku. Do přejezdu státní hranice s Polskem se ukryli na toaletu.

On 21 July they left Bohumín and went to Cracow where refugees from Czechoslovakia were being transferred. After registering there they were transferred to a camp at Malý Bronovice, on the outskirts of Cracow, where they were placed in temporary huts, given blankets and some poor food. The Czechoslovak exiles were not really welcomed by the Polish Government as they were concerned about further straining of their own deteriorating relationship with Germany. The only option for these refugees was to go to France.

Dne 21. července odešli z Bohumína do Krakova, kde byli po registraci odeslány do uprchlického tábora Malé Bronovice na předměstí Krakova. Ubytováni byli v dřevěných chatách, kde na přikrytí měli deku a špatnou stravu. Pro polskou vládu a úřady nebyli vítanými hosty. a znepokojeni touto situací viděli řešení své situace v odjezdu do Francie, kde očekávali vřelejší přijetí.

French law did not permit foreign troops to be on French territory during peacetime. The French authorities offered the Czechoslovak military the option of joining the French Foreign Legion with the promise that if war broke out they would be transferred back from the Legion into Czechoslovak units on French soil. These Czechoslovaks were required to sign a five-year contract with the Legion. At 4 am, 27 July 1939, Alois Dvořák, Jaroslav Šála, along with other Czechoslovak military personnel, went to Gdynia where they boarded the Polish ship ‘Chroby’ which was to sail to Boulogne, France.

Francouzské právo však nedovolovalo, aby na území Francie se v době míru nacházely cizí vojenské jednotky, proto československým zahraničním letců a příslušníkům pozemních vojsk byl nabídnut vstup do cizinecké legie se slibem, že po vypuknutí války budou převedeny zpět do československých jednotek na francouzské půdě. Čechoslováci museli podepsat pětiletou smlouvu služby v cizinecké legii. Dne 27. července 1939 Alois Dvořák, Jaroslav Šála s ostatními československými zahraničními letci odjeli do Kdyně, kde nastoupili na palubu polské lodi Chrobry která plula do francouzské Bologne.

On 31 July, the ‘Chroby’ berthed at Boulogne, France. Early the following morning, Alois Dvořák, Jaroslav Sála, and the other Czechoslovak military, disembarked onto French soil. After some food, they boarded a train for the thirteen-hour journey to Paris. They arrived there at 17:30 and were taken by coaches to French Air Force barracks. After a medical examination, they were permitted to visit Paris. Before they were due to be sent to join the Legion in Africa, the Germans, on 1 September 1939 invaded Poland.

Dne 31. července 1939 parník Chrobry zakotvil V přístavu Bologne ve Francii. S rozbřeskem příštího dne Alois Dvořák, Jaroslav Šála a další příslušníci československého letectva vystoupili na francouzskou půdu. Po občerstvení nastoupili do vlaku a za 13 hodin v 17.30 hod. vystoupili z vlaku v Paříži, kde nastoupili do autobusů, které je odvezly do leteckých kasáren. Po vyšetření jim před cestou do cizinecké legie v Africe byla povolena návštěva Paříže. Dne 1. září 1939 napadli Němci Polsko.

Alois Dvořák, l940

On 11 September Dvořák was transferred the the airfield at Avord, an airfield about 20 km South East of Bourges, for re-training on French equipment. A further transfer to the airbase at Istres on 11 December 1939, and to Chartres for fighter pilot training on 16 January 1940. Dvořák’s final transfer, before France capitulated, was to Cazaux air base, South West of Bordeaux, on 23 May 1940. During his time in l’Armée de l’Air he did not fly operationally.

Dne 11. září 1939 Alois Dvořák nastoupil do služby na letiště Avord, vzdáleného asi 20 km jihovýchodně od Bourges, kde prováděl přeškolení na francouzských cvičných vojenských letounech. Dne 11. prosince 1939 byl přeložen na letiště Istres, 16. ledna 1940 na letiště Chartres, kde prováděl letecký výcvik na stíhacích letounech a poté 23. května 1940 na letecké základny Cazaux, jihozápadně od Bordeux. Během svého působení v l’Armée dÄir operační lety neprováděl.

With the Fall of France, he and other Czechoslovak airmen were evacuated to England. They sailed from Bordeaux, on 19 June 1940, on the ship ‘Robur III’ and arrived in Falmouth, England on 22 June 1940. Here he joined the RAF, at the rank of Sergeant, and was initially at the Czech Depot at Cosford before being posted, on 28 September 1940, to 6 OTU at Sutton Bridge, for conversion and fighter pilot training on Hawker Hurricane aircraft.

Po pádu Francie byl spolu s dalšími československými letci evakuován do Anglie. Dne 19. června 1940 odpluli na lodi “Robur III” z přístavu Bodeux ve Francii a 22. června 1940 připluli do přístavu Falmouth v Anglii, kde se Alois Dvořák stal příslušníkem RAF, v hodnosti seržanta a z počátku byl v českém depu Cosford před registrací. Dne 28. září 1940 byl zařazen do 6. OTU v Sutton Bridge, pro přeškolení a pilotní výcvik na stíhačce Hawker Hurricane.

He completed his re-training and on 15 October 1940 he was posted to 310 Sqn, the first Czechoslovak squadron to have been formed in the RAF, based at Duxford and flying Hurricane Mk I aircraft. Apart from a short attachment to 257 Sqn, in May 1941, he remained with 310 Sqn until he was killed, on 24 September 1941.

Dne 15 října dokončil přeškolení a byl zařazen k 310. československé peruti v RAF se sídlem Duxfordu, kde létal na stíhacím letounu Hawker Hurricane MK 1 . Kromě krátkodobého zařazení k 257. peruti RAF v květnu 1941, létal u 310. československé stíhací perutě RAF až do své smrti při letecké nehodě. dne 24. září 1941.

Alois Dvořák returning from combat patrol with 310 Sqn.
Alois Dvořák po návratu ze vzdušného souboje s německými stíhači nad Anglii.

On 20 July 1941, 310 Sqn, was transferred from its current base at Marrtlesham Heath to Dyce, in Scotland, with a detachment based at Montrose. On the day he died, he was flying NN-V, Z2766, a Hurricane Mk.IIA, on a patrol with three other 310 Sqn Hurricanes between Dyce and Montrose. The flight consisted of F/Lt Miroslav Kredba (flight leader), P/O Wilhelm Sniechowski, a Polish pilot on attachment to 310 Sqn., Sgt Zdeněk Škarvada and Sgt Alois Dvořák.

Dne 20. července 1941, se 310. peruť přemístila ze základny v Marrtleshan Heath do Dyce ve Skotsku, s odloučeným hotovostním letištěm Montrose, na kterém se střídali hotovostní osádky. V den, kdy Alois Dvořák zemřel, letěl na letounu NN-V, Z2766, Hurricane MK IIA, na hlídku s dalšími třemi stíhacími letouny Hurricane 310. československé stíhací perutě RAF z letiště Dyce na letiště Montrose. Čtyřčelnnou skupinu vedl F/Lt Miroslav Kredba ve skupině s ním letěl ve dvojici P/O Vilém Sniechovski (polský pilot na posílení 310. stíhací perutě). Druhou dvojici vedl Sgt. Alois Dvořák a ve dvojici s ním byl Sgt. Zdeněk Škarvada.

They took off at 08:50, the weather was bad and visibility poor. Fog caused the four Hurricanes to fly low over hilly country. At 09:10 Dvořák’s aircraft crashed at Leachie Hill, Kincardine, about 16 km West of Stonehaven, Scotland. According to Henry Prokop, who was a member of a rescue team “If the aircraft had flown only about 3 metres away from the hill as he flew over the hillside he would not his wing would not have caught the hill.”

Skupina letounů vzlétla v 8.50 hod. za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, malé dohlednosti a mlhy, která čtyři Hurricany přinutila aby v členitém pahorkatém terénu letěli v přízemní výšce. V 9hod.10 minut letoun Aloise Dvořáka narazil křídlem do homolovitého kopce u Leachie Hill, Kincardine, asi 16 km západně od Stonehaven ve Skotsku a havaroval. Podle vyjádření Henry Prokopa, který byl členem záchranné skupiny: ” Kdyby letoun letěl jen o 3 metry stranou od kopce než letěl o svah kopce by křídlem nezachytil”.

Flying low and in fog Dvořák’s right wing tip struck the hill about half way up the 400 metre hill. The aircraft was completely destroyed with wreckage spread scattered for about 250 metres. Dvořák had been thrown from the cockpit and his body was found about 3 metres from the wrecked cockpit.

Letoun letící nízko v mlze,narazil křídlem asi do 400 m kopce. Letadlo bylo zcela zničeno a trosky letounu byly rozptýleny asi 250 metrů. Dvořák byl vymrštěn z kabiny a jeho tělo bylo nalezeno 3 metry od vraku kabiny.

Two days later, Dvořák’s Hurricane was found on Leachie Hill and his body recovered.

Letoun Hurricane s tělem Aloise Dvořáka byl nalezeny až za dva dny na Leachie Hill.

Sgt Zdeněk Škarvada, who was in one of the other three Hurricanes on that flight recalls: “It was on September 24, 1941. We both flew together. The first pair departed for Dyce several minutes ago. I was flying No 2 to Alois. We left Montrose and took the course northwards as usual. We flew there every day, so we knew the route well. Dyce-bound, our altitude was low. Suddenly as we flew into a veil of fog to ground level. Alois stubbornly went on at this low altitude in nil visibility. I gesticulated to him that we should turn right to the shore, where there was no risk of hitting the hills, but Alois carried on flying in the same direction. I was not of the same opinion, so I breached flying discipline and left him. I took the course by 90º to the right and flew at this course for about five minutes.

Sgt. Zdeněk Škarvada, který byl v jednom ze tří Hurricanes na tento let vzpomíná:”Bylo to 24. září 1941. Oba jsme letěli společně. První pár odletěl do Dyce o několik minut dříve. 1. letěl č. 2 Alois. Po staru jsme letěli jako obvykle na sever. Létali jsme tak každý den, takže jsme cestu dobře znali. Dyce nebyl vidět, měly jsme nízkou výšku. Najednou jsme vlétli do závoje mlhy, který byl až k povrchu země. Alois tvrdohlavě pokračoval v této malé výšce bez viditelnosti. Destikuloval jsem na něho, že bychom měli odbočit doprava nad pobřeží, kde nejsou nebezpečná převýšení terénu, ale Alois pokračoval v letu ve stejném směru. Nebyl jsem stejného názoru a tak jsem porušil disciplinu v létání a opustil jej, provedl jsem zatáčku doprava do kurzu 090° a letěl tímto kurzem asi 5 minut.

‘From my point of view, it was far enough to be over the coast. I turned to resume the original course and decreased altitude cautiously until I spotted the sea. I flew over the sea level towards the shore and followed it at an altitude of about 30 ft. in the direction of Aberdeen. The harbour was not so large to endanger me. I made a circuit of the airfield and landed.’

“Odhadl jsem, že již jsem nad pobřežím a převedl letoun do původního směru. Z malé výšky jsem uviděl moře. Letěl jsem směrem k pobřeží ve výšce asi 30 ft. (10 metru) nad hladinou ve směru na Aberden. Přístav nebyl tak veliký, aby mě ohrozil. Udělal jsem okruh na přistání a přistál.”

But Alois did not arrive with me. F/Lt Miroslav Kredba had already landed. About an hour later P/O Sniechowski landed but there was still no news of Alois who, by now, would have run out of fuel. No airfield could confirm that he had landed at their airfield. Then it turned out that he had crashed in the mountains. The aircraft had crashed into a hill and it was scattered for 200 to 300 metres – losing bit by bit as it slid after hitting Leachie Hill. It is such a sad memory.’

Alois Dvořák se mnou nepřiletěl. F/Lt Miroslav Kredba již přistál. Asi o hodinu později přistál P/O Sniechovski, ale o Aloisovi nebyly žádné zprávy. Podle doby letu spotřeboval již pohonné hmoty. Žádné letiště nepotvrdilo, že přistál na jejich letišti.Letadlo narazilo do kopce a části letounu byly rozptýleny na 200 až 300 metrech- ztrácel kousky po kousku jak klouzal po nárazu Leachie Hill. Je to taková smutná vzpomínka.”

Sgt Alois Dvořák was buried on 29 September 1941 at the Old Churchyard at Dyce, about 6 km from Aberdeen, Scotland.

Sgt. Alois Dvořák byl pohřben dne 29.září 1941 na starém hřbitově v Dyce, asi 6 km od Aberdeen ve Skotsku.


In September 1991, following the ‘Velvet Revolution’ of 1989, Alois Dvořák was posthumously promoted to the rank of plukovník [Colonel] in the Czechoslovak Air Force.

V září 1991 po ‘sametové revoluci’ v roce 1989, byl Alois Dvořák in memoriam povýšen do hodnosti plukovník československého letectva.

Remembered :
Památníky:

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:

Alois Dvořák je uveden spolu s dalšími 2.938 letci, kteří se účastnili bitvy o Británii na Foxley Christopher Norris na pamětní zdi Národního památníku bitvy o Britanii v Capel-le-Ferme, Kent.


He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial.

Alois Dvořák je také připomínán na památníku Bitvy o Británii v Londýně.

Czechoslovak Airmens Memorial, Dejvice, Prague:

Památník čs. Letců, Dejvice, Praha:

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2500 československými muži a ženami, kteží sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, na pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

Article last updated: 21.04.2020
This entry was posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Biography. Bookmark the permalink.

1 Response to Alois Dvorak – One of the Few

  1. Vlasta Mikešová (Dvořáková) says:

    Je suis tres heureux de voir photographies, dont originales je suis propriétaire, publiées dans votre pages. Je vous remerci de nom de mon oncle Sgt. Alois Dvořák.

    Vlasta Mikešová (Dvořáková)

    [Moderator translation: I am very happy to see the photographs, the originals of which i am the owner,published on your pages. Thank you on behalf of my uncle Sgt Alois Dvořák.]

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.