Podborany remembers

Podbořany vzpomíná

At the ceremony to commemorate the 65th anniversary of the liberation of Czechoslovakia on 9th May 1945, the daughter of Vilém Löbl presented to his former hometown of Podbořany a display with RAF Memorabilia and WW2 medals awarded to her father for his service in the Royal Air Force and later 311 Czechoslovak Squadron. The display is to be housed in the Town Museum.

Na slavnostním ceremoniálu u příležitosti 65. výročí osvobození Československa dne 9. května 1945, dcera Viléma Löbla představila svému bývalému rodnému městu Podbořany vitrínu s vojenskýmy vyznamenáními RAF z 2.světové války, získaných jejím otcem za jeho službu u Royal Air Force a později u 311 českosloveské peruti. Vitrínka má být umístěna v městském muzeu.

7th May 2010: the Mayor of Podbořany Mr Radek Reindl (on the right) receives the display from Carol on behalf of the Town. Relative and interpreter Mr Hanuš Stabenow from Prague is on the left.

07.05.2010: Starosta Města Podbořany pan Radek Reindl přejímá vitrínku od Carol.
Příbuzný a tlumočník p. Hanuš Stabenow z Prahy je na levé straně
.

 


Article last updated: 22 January 2011

.

.

.

This entry was posted in 311 Sqd, Anniversary, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.