World’s First Triple Aircraft Hijack – 73rd Anniversary

První trojitý únos letadel na světě – 73. výročí

The most spectacular and largest escape from Communist Czechoslovakia took place on 24 March 1950. Early that morning three České Aerolinie [ČSA] Dakota DC3 passenger aircraft were hijacked in a pre-planned escape by eight former Czechoslovak RAF airmen to escape from Communist persecution, and flown to the US Air Force airbase at Erding in the American Zone of Germany.

Nejpozoruhodnější a nějvětší útěk z komunistického Českolsovenska se odehrál 24. března 1950. Skupina osmi bývalých československých letců RAF unesla brzy ráno tři osobní letadla Dakota DC3 Československých aerolinií (ČSA) v předem plánovaném útěku před komunistickou perzekucí, se kterými doletěli na základnu amerického letectva v německém Erdingu v americké zoně.

This was the world’s first triple aircraft hijack and the first escape from Czechoslovakia where the aircrew themselves hijacked the aircraft.

Šlo o první trojitý únos letadel na světě a rovněž o první útěk z Československa, kdy letadla unesli sami členové posádek.</em

The full story of this daring escape here and here

Celý příběh tohoto odvážného útěku najdete zde i zde

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, Anniversary. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.