Karel Jansta – Memorial Plaque unveiled.

Karel Janšta – odhalení pamětní desky


At 3 pm, Thursday 8 December 2022 a memorial plaque was unveiled at Žitná 32, Nové Město, Prague 2. This was was the former home of F/Lt Karel Janšta, who served as Wireless Operator/Air Gunner with 311 (Czechoslovak) Sqn in WW2 and had lived in the top floor flat there from 1975 until his death in 1986.

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 byla v Žitné ulici č.p. 32 v Praze – Novém Městě odhalena pamětní deska F/Lt. Karlu Janštovi. Ten žil v nejvyšším poschodí tohoto domu od roku 1975 až do své smrti v roce 1986. Za druhé světové války sloužil jako palubní střelec/radista u 311. československé perutě.

Jana Černochová, Minister of Defence of the Czech Republic.

Attending the ceremony was Jana Černochová, Minister of Defence of the Czech Republic, General Aleš Knížek, Director of Military History Institute, Colonel Robert Speychal, Director of Veterans Affair and War Graves at the Czech Ministry of Defence, Jiří Charfreitag from ČsOL (Československá obec legionářská), Jana Zachová, daughter of Karel Janšta, Petr Císařovský, sculptor of the plaque, well-wishers and an Honour Guard from the Czech Air Force.

Odhalení desky se zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová, generál Aleš Knížek, ředitel Armádního muzea Žižkov, plukovník Robert Speychal, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky, Jiří Charfreitag z Československé obce legionářské, Jana Zachová, dcera Karla Janšty, Petr Císařovský, tvůrce pamětní desky, čestná stráž vzdušných sil Armády České republiky a další hosté.

After speeches, several wreaths were laid, followed by the playing of the Last Post and the event concluded with the Czech National Anthem being played.

Po slavnostních proslovech bylo na místě položeno několik květinových věnců, zazněla Večerka AČR a celou slavnost uzavřela národní hymna České republiky.


This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Karel Jansta – Memorial Plaque unveiled.

  1. John Walker says:

    Their Courage and Sacrifice Will Never be Forgotten.

  2. Marek Koutny says:

    Všem kteří se na desce podíleli dík. Jen škoda toho “pilotního střelce”. Palubní střelec by byl lepší.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.