Zivotni pout pilota Karla Knaifla

Životní pouť pilota Karla KnaiflaJeden ze zapomenutých…

od

Jan Valíček

Karel Knaifl (17. května 1914 Hořice – 24. července 1988 Pardubice) byl bojový pilot, který sloužil v období 2. světové války u Royal Air Force. Vojenskou službu nastoupil v roce 1936 ve vojenském leteckém učilišti v Prostějově, kde byl vyškolen jako polní pilot. V letectvu Československé armády zůstal až do jejího rozpuštění v roce 1939. Začátkem května 1939 opustil území protektorátu a dne 5. května 1939 byl již presentován u československé vojenské jednotky v Krakově. Odtud byl lodí odeslán do Francie a dne 9 . června 1939 podepsal pětiletý závazek do cizinecké legie. Pěchotní výcvik prodělal v Sidi-Bel-Abes v Africe. Po vyhlášení války 4. září 1939 byl přeřazen na leteckou základnu Ouargla v Africe jako pilot a záhy přeložen k leteckému pluku 101 v Toulouse jako bombardovací pilot.

Po porážce Francie odjel do Anglie, kde byl 26. července 1940 byl zařazen do RAF a zaškolován na britských letadlech. 23. dubna 1941 byl přidělen k 311. čsl. bombardovací peruti jako bojový pilot. Prvního operačního letu se zúčastnil dne 22. srpna 1941 jako druhý pilot při náletu na přístav Le Havre. 29. prosince 1941 byl přeložen ke 138. britské letecké peruti, v níž se mimo jiné podílel na dopravě leteckých výsadků Bioscop, Bivouac, Steel, Intrasitive a Tin nad území protektorátu. Po odchodu od 138. perutě působil až do konce války jako pilotní instruktor na různých místech ve Velké Británii a v Kanadě.

V srpnu 1945 se vrátil do ČSR a stal se učitelem praktického létání v pilotní škole III v Olomouci velitelem pilotní školy, v průběhu roku 1948 byl jejím velitelem. V roce 1949 byl jako důstojník z povolání propuštěn z československé armády, za použití agenta kontrarozvědky obviněn z protistátní činnosti a ve vykonstruovaném procesu odsouzen. Byl vězněn do roku 1952. Poté pracoval jako dělník a byl částečně rehabilitován. K 1. únoru 1964 byl povýšen na majora v záloze, ale návrat do armády mu nebyl povolen. Pracoval převážně na řadových místech v různých podnicích (STS Hradec Králové-Kukleny, JZD Všestary, Kovošrot Hradec Králové, Prefa Rosice nad Labem – tam pracoval až do odchodu do důchodu).

Byl vyznamenán mnoha československými a spojeneckými vojenskými vyznamenáními. Zemřel dne 24. července 1988 v Pardubicích.

V uznání zásluh v boji proti nepříteli v rámci rehabilitace vojáků západního odboje za 2. světové války byl rozkazem ministra obrany ČSFR č. 0104 čl. 80 dnem 1. června 1991 jmenován do hodnosti plukovníka in memoriam.

Publisher:
Vydavatel
Jan Valíček
ISBN:978-80-270-4293-7
Format:
Počet stran
A4 paperback, 74 pages, colour, black & white photos and illustration.
A4 vazba brožovaná, 74 stran, Barevné a černobílé fotografie a ilustrace.
Language:
Jazyk
Czech
česky
Published:
Publikováno
2018
Price:
Cena
325 Kč
This entry was posted in 311 Sqd, Books. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.