Remembered in Guernsey – 2017


Vzpomínka na Guernsey, Normanské ostrovy – 2017

The Bailiwick of Guernsey, a small British Crown dependency located near to the French coast in the English Channel, holds its annual Remembrance Sunday ceremony on the Sunday closest to Armistice Day, originally 11 November 1918. This Act of Remembrance takes place at the War Memorial in St Peter Port. The occasion provides an opportunity to remember those who have served, as well as letting the men and women of the armed forces serving at the time know that the community supports them.

Bailiwick of Guernsey, malé britské korunní závislé území, které se nachází poblíž francouzského pobřeží v kanálu La Manche, pořádá každoročně vzpomínkový ceremoniál a to v neděli, která je nejblíže ke dni příměří, původně 11. listopadu 1918. Tento vzpomínkový akt se odehrává u Pomníku obětem války v St Peter Port. Tato událost je příležitostí vzpomenout na všechny ty, kteří sloužili v armádě, stejně jako vyjádřit vděk a podporu společnosti těm mužům a ženám, kteří slouží v ozbrojených silách dnes.

A stunning memorial, to the known airmen killed in Guernsey waters during WW2, is located outside Guernsey airport, having been dedicated in September 2015. The Allied Aircrew Memorial, depicting stainless steel models of a USAAF B-17 and seven Spitfires, has 153 names of American, Australian, Canadian, Czechoslovak and New Zealander airmen who died off Guernsey, Alderney, Sark and Herm.

Ohromující pomník letcům, kteří zahynuli ve vodách kolem Guernsey během 2. světové války, se nachází vedle letiště v Guernsey a byl slavnostně odhalen v září 2015. Památník spojeneckým leteckým posádkám, tvoří model letounu B-17 USAOF a sedm Spitfirů z nerezové oceli, je na něm uvedeno 153 jmen amerických, australských, kanadských, československých a novozélandských letců, kteří zahynuli kolem ostrovů Guernsey, Alderney, Sark a Herm.

The two Czechoslovaks thus commemorated are Flight Sergeant Josef Bláha of the RAF’s 313 Czechoslovak Squadron and Flying Officer Jaroslav Novák of 312 Czechoslovak Squadron.

Památník připomíná také dva československé letce RAF – F/Sgt Josefa Bláhu ze 313. perutě a F/O Jaroslava Nováka ze 312. perutě.

F/Sgt Bláha, born December 1914 in Šelešovice village, near the town of Kroměříž in Moravia, Czechoslovakia, died on 15 January 1943. Piloting a Spitfire EP546 on an operational flight over France, he was involved in a mid-air collision with Squadron 313 F/O Bedřich Krátkoruký’s Spitfire AR546, ten miles north of Cap de la Hague, and crashing off Guernsey. His body was never found. He is also remembered on panel 135 at the Air Forces Memorial at Runnymede, Surrey, England.

F/Sgt Bláha, narozený v prosinci 1914 v obci Šelešovice, poblíž města Kroměříž v ČR, zemřel 15. ledna 1943. Pilotoval spitfire EP546 na operačním letu nad Francií, kde došlo ke kolizi s jiným Spitfire AR546, pilotovaným F/O Bedřichem Krátkorukým ze 313. perutě, deset kilometrů severně od Cap de la Hague, a havaroval poblíž Guernsey. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Jeho jméno je také vyznačeno na panelu 135, při Památníku leteckých sil v Runnymede, Surrey v Anglii.

F/O Novák, born August 1915 in the city of Ostrava, also in Moravia and only 15km from the Polish border, died on 14 May 1943. Piloting a Spitfire in attacks on German E-boats in the English Channel, his aircraft was damaged by flak over France. He crashed in the English Channel near Guernsey. His body was never found. He is also remembered on panel 127 at Runnymede.

F/O Novák, narozený v srpnu 1915 v Ostravě, ČR, zemřel 14. května 1943. Pilotoval Spitfire při útoku na německé lodě v kanálu La Manche, jeho letadlo bylo poškozeno protiletadlovou palbou z francouzského území. Zřítil se do vod kanálu La Manche poblíž Guernsey. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Jeho jméno také figuruje na panelu 127 u Runnymede.

F/O Krátkoruký is also remembered on panel 125 at Runnymede, though where he crashed is currently unknown.

F/O Krátkoruký je také připomínán na panelu 125 u Runnymede, ale místo jeho havárie je stále neznámé.

On learning that there was a Czech lady now residing in Guernsey, whose father was Flying Officer Josef Vejlupek it was suggested by Free Czechoslovak Air Force Associates ltd that it might be possible to honour the memory of F/Sgt Bláha and F/O Novák by laying a wreath during the Remembrance Sunday ceremony on 12 November 2017. Through the invaluable help of the local branch of the Royal British Legion which organises the parade and the laying of wreaths which precedes the Act of Remembrance, this was accomplished. Unfortunately, it was too late to order a wreath of poppies, the traditional British emblem for Remembrance, so the Czech tradition of a wreath of red, white and blue flowers was organised.

Poté, kdy vešlo ve známost, že v Guernsey žije česká dáma, jejíž otec byl F/O Josef Vejlupek, navrhlo Sdružení FCAFA uctít během nedělního vzpomínkového ceremoniálu dne 12. listopadu 2017 také památku na české piloty F/Sgt Bláhu a F/O Nováka. Díky neocenitelné pomoci místní pobočky Královské britské legie, která slavnost a pokládku věnců organizuje, se to podařilo. Bylo však již příliš pozdě na to, aby byl k dispozici věnec z květů vlčích máků, tradičního britského symbolu pro vzpomínku a tak byl nakonec položen věnec s květinami v tradičních českých barvách – červené, bílé a modré.

This may have been the first occasion in which casualties of war having a link with, but not originating from Guernsey have been remembered in this way on Remembrance Sunday. This reflects the Island’s desire and sincerity to honour those who have served and are serving, especially those who may not be remembered elsewhere.

Bylo to zřejmě poprvé, kdy došlo k tomu, aby byly při Vzpomínkové neděli uctěny také oběti války, které nepocházejí přímo z Velké Británie. To ukazuje na upřímnou touhu obyvatel ostrova vzpomenout a uctívat všechny ty, kteří se obětovali a obětují pro druhé. A zejména pak ty, na které nikde jinde vzpomenout nelze.

This entry was posted in 312 Sqd, 313 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Remembered in Guernsey – 2017

  1. Dennis Wherry says:

    Today is the 76th anniversary of the Liberation of Czechoslovakia along with other countries from Nazi rule and a small group of Guernsey islanders and guests gathered at the airforce memorial at the island airport to support Linda VEJLUPKOVA, a local resident, laid a wreath on behalf of the Free CZECH AIR FORCE ASSOCIATES ltd to commemorate 2 Czech airmen who died in the war and are mentioned on the memorial. Linda told me that her father had been a pilot on spitfires!

  2. Mr Michael J T Williams says:

    Great work and they truly deserved the honour

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.