Homecoming Remembered – 13 August, Prague


Přípomenutí návratu – 13 srpen, Praha.

Seventy years ago, on 13 August 1945, the Czechoslovak men and women who had served in the RAF, were finally permitted, by their country’s ‘liberators’ to return to their homeland.

Před sedmdesáti lety, dne 13. srpna 1945 byl mužům a ženám z Československa, kteří sloužili v RAF, povolen návrat do své vlasti.

This slideshow requires JavaScript.

To commemorate the 70th Anniversary of their homecoming, a two day event was held in Prague; the first, on 13 August, was a wreath laying ceremony was held at the Airmen’s Memorial for the fallen Czechoslovak airmen 1939 -1945 at Dejvice and continued at the Winged Lion memorial at Klárov, which remembers all Czechoslovaks who had served in the RAF during WW2.

Pro připomenutí 70. výročí návratu do vlasti se v Praze konala dvoudenní akce. Při první akci dne 13. srpna se konalo slavnostní shromáždění s položením věnce u památníku padlých československých zahraničních letců 1939 – 1945 v Dejvicích a pokračovalo u Památníku okřídleného lva, který připomíná všechny Čechoslováky, kteří ve druhé světové válce sloužili v RAF.

The event was the initiative of Jiri Stanislav, leader of the Cyriacs movement – the International Order of the Knights of the Cross with the Red Heart and sponsored by Best Communications.

Akce se konala z iniciativy Jiřího Stanislava, vůdce hnutí Cyriacs – Mezinárodního Řádu křižovníků s červeným srdcem, podporovaná Best Communications.

The ceremony commenced at 10:00. Leading the wreath laying at Dejvice was Generálmajor Bohuslav Dvořák representing the Ministerstva obrany (Ministry of Defence of the Czech Republic), with wreaths also being laid by Czechoslovak RAF veteran Pavel Vransky, Jiří Stanislav, Dr. Jana Vrzalová, from the Association of Czech Freedom Fighters, military veterans and well-wishers.

Obřad byl zahájen v 10.00 hod. položením k památníku v Dejvicích, věnce (MO ČR), další věnce položili v veterán RAF Pavel Vranský, Jiří Stanislav. Dr. Jana Vrzalová z Asociace bojovníků za svobodu, vojenských veteránů a dobrých-příznivců.

The ceremony was then continued, at 11:00 at the Winged Lion Memorial. Generálmajor Bohuslav Dvořák again led the wreath laying and followed by Ing. Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1, Jitka Houskovká representing Best Communications, Pavel Vransky, Dr. Jana Vrzalováa, Jiří Stanislav, military veterans, relatives of Czechoslovak RAF personal and well-wishers.

Slavnostní obřad pokračoval v 11.00 hod. u Památníku Okřídleného lva, kde k památníku Generálmajor Bohuslav Dvořák položil věnec a další věnce položili starosta městské části Praha 1, Ing. Oldřich Lomecký, Dr. Jana Vrzalová, Jiří Stanislav, vojenští veteráni, příbuzní československých zahraničních letců v RAF a gratulanti.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Homecoming Remembered – 13 August, Prague

  1. Jan Šinágl says:

    Hradčany: 70 let od návratu válečných čs. pilotů RAF do vlasti

    Jan Šinágl SODALES SOLONIS o.s. http://www.sinagl.cz

    Dne 16.8.2015 12:10, Free Czechoslovak Air Force napsal(a): > fcafa posted: ” Seventy years ago, on 13 August 1945, the Czechoslovak > men and women who had served in the RAF, were finally permitted, by > their country’s ‘liberators’ to return to their homeland. To > commemorate the 70th Anniversary of their homecoming, a two ” >

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.