Vaclav Horejsi – 100th Anniversary


On 14 February 2015, Ševětín commemorated the 100th anniversary of the birth of Václav Hořejší, who served as a navigator with 311 (Czechoslovak) Squadron of the RAF.

14. února 2015 Ševětín oslavil 100. výročí narození Václava Hořejsího, který sloužil jako navigátor u 311. (československé) perutě RAF.

This slideshow requires JavaScript.

The well attended event commenced with a church service followed by the flypast of two Gripen fighter jest from the Czech Air Force. Speeches were followed by the laying of wreaths and flowers by his memorial near the church at Ševětín.

Vzpomínková akce, na které bylo mnoho přítomných, začala bohoslužbou a pokračovala přeletem dvou Gripenů Vzdušných sil Armády Česke republiky. Po projevech následovalo kladení věncu a květin u památníku u kostela v Ševětíně.

The days events concluded with an exhibition about the life of Václav Hořejší, his service in the RAF, his escape to the west after the Communist take0over in February 1948. WW2 memorabilia were also included in the exhibition.

Události dne byly završeny výstavou o životě Václava Hořejsího, jeho službě v RAF, jeho útěku na Západ po komunistickem převratu v r. 1948. Memorabilia z 2. světove války byla součástí výstavy.
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.