Prostejov Memorial Ceremony

.

28. září v 11:00. hod. na Městkém hřbitově v Prostějově.

11:00 on 28 September 2012 at the Municipal cemetery, Prostějov.

Již koncem druhé světové války se uvažovalo o možnosti exhumovat padlé československé zahraniční letce v RAF z hrobů v Anglii, Francii a dalších evropských zemí a jejich převezení do Československa. Pro nedostatek finančních prostředků bylo zvoleno kompromisní řešení – ´symbolické exhumace´, kdy z 302 hrobů byla odebrána prsť a uložena do dřevěných krabic, které byly v roce 1945 převezeny do Československa a uloženy v Památníku v Praze na Vítkově. Plánovalo se vybudování Památníku československých zahraničních letců v Praze na Olšanských hřbitovech, kde měly být urny pietně uloženy.

After the Second World War, the cost of exhuming the fallen Czechoslovak airmen from their graves in England, France and other European countries was prohibitive to post war Czechoslovakia. Instead a compromise solution was decided upon and ‘symbolic’ exhumations – a soil sample from each grave instead – would take place instead and these soil samples would be returned to their homeland for appropriate commemoration. Soil samples from 302 graves were returned to Czechoslovakia in wooden boxes and temporarily stored at the Vikov Memorial, Prague, whilst plans were made for their suitable internment.

Tyto plány se neuskutečnily, neboť po převzetí moci komunistickou stranou v Československu v roce 1948, byli všichni, kteří ve druhé světové válce bojovali za osvobození své vlasti proti nacistickým okupantům na západě, považováni za “nežádoucí” občany. Za nežádoucí byly považovány i krabice s prstí z hrobů padlých československých zahraničních letců na západě.

Unfortunately before the plans could be implemented the Communist take-over took place in February 1948 and under their ideology anyone who had fought for the freedom of their homeland from Nazi occupation, in the west, were now regarded as ‘undesirable’ citizens. Even those who had been killed in the west did not escape from this status which resulted in the boxes with soil sample being forgotten about for the next 44 years.

Až po 44 letech a sametové revoluci v roce 1989, byly ve špatném stavu objeveny a 63 krabic s prstí nebylo možné identifikovat. Prsť z hrobů padlých československých zahraničních letců byla z krabic uložena do uren označených jmenovkou letců. 83 uren bylo předáno pozůstalým a příbuzným letců, 26 uren bylo pietně uloženo do Památníku na Vojenském hřbitově, Olšanských hřbitovů v Praze, 15 uren bylo pietně uloženo v Památníku Hrabyně u Ostravy, 6 uren bylo předáno Masarykovu muzeu v Hodoníně. 16 uren s prstí z hrobů padlých slovenských letců bylo předáno Slovenskému leteckému Přidělenci v České republice, nebotˇ od prvního ledna 1993, kdy došlo k rozdělení Československa, je Slovensko samostatným státem.

Following the ‘Velvet Revolution’ in 1989 the boxes, were discovered but had deteriorated badly and 63 could not be identified. The individual soil samples were then put into individual urns and labeled with the airman’s name. Finally arrangements were the placed for the internment of the urns in their homeland; 83 urns were passed to the relatives of the airmen, 26 were interred at the Airmans Memorial at Olšanský Cemetery, Prague; 15 were interred at the Hrabyně Museum, near Ostrava; 6 were interred at the Masaryk Museum in Hodonin; 16 urns of fallen Slovak airmen were handed the Slovak air attaché so that they could be interred in Slovakia which was now, since 1 January 1993 no longer part of Czechoslovakia.

Převážná část československých zahraničních letců bojujících v RAF se naučila létat a bojovat ve Vojenském leteckém učilišti v Prostějově a proto bylo navrženo vybudovat jim památník v Prostějově. Na realizaci stavby Památníku byla od dárců získána potřebná výše finančních prostředků a v roce 1998 se konalo jeho slavnostní odhalení za přítomnosti dosud žijících československých zahraničních letců a dalších vzácných hostů. Do památníku bylo uloženo 93 identifikovaných a 63 neidentifikovaných uren.

With private funding and donations, sufficient money was raised to build a Memorial at Prostějov. This location was chosen because of its proximity to the Prostějov Military Flying School where many of the Czechoslovak RAF airmen had been based. The Memorial was officially unveiled in 1998 with Czechoslovak RAF veterans and officials in attendance, when 93 unidentified and 63 unidentified urns were were interred in its vault.

V roce 2010, Plk. Wiliam G. Kauders MC, bývalý velitel čety československých vojáků bránících v roce 1942 obklíčený Tobruk v Severní Africe a od roku 1943 v RAF, navigátor 311.Sqdn. na B-24 Liberátor, odkázal ve své závěti SLČR Plumlov 15 000 dolarů. Plk. William G. Kauders se podílel na úpravě projektu památníku a v roce 1998 se účastnil jeho slavnostního odhalení. Při další návštěvě v České republice navrhl uvést na desce památníku 156 jmen padlých československých zahraničních letců v RAF a proto bylo rozhodnuto použít jeho dědictví na celkovou rekonstrukci památníku a uskutečnění jeho návrhu.

In 2010, a generous legacy of $15,000 was bequeathed to the Plumlov branch of Svaz letců české republiky from the estate of the late Col. William G. Kauders MC, a former Czech Army platoon leader at Tobruk who in 1943 had transferred to the RAF and served as a navigator with 311 Sqn. In 1998 he had travelled from the USA to attend the unveiling ceremony of the Prostějov Memorial and had subsequently expressed his wish that the names of the 156 airmen interred at the Memorial would be named on the Memorial. The Trustees of the Prostějov Memorial decided to use his legacy for that purpose.

Obnova a rekonstrukce Památníku v Prostějově byla zahájena v červenci 2012 a slavnostní odhalení se bude konat na Státní svátek “České státnosti” 28. září 2012. Zahájení v 11,00hod.

The refurbishment and reconstruction of the Prostějov Memorial commenced in July 2012 and the unveiling Ceremony will be held there on Czech Statehood Day 28 September 2012 at 11:00 am.

Památník se nalézá na Městkém hřbitově v Prostějově
v oddělení IX
na hřbitovním místě č. 51.

The Memorial is situated at plot 51,
in the IX area of
the Municipal cemetery of Prostějov.

.
.

This entry was posted in Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

1 Response to Prostejov Memorial Ceremony

  1. Patricia Turner says:

    I have been deeply moved by the sacrifices of the young men who fought so bravely for the British in the War. We have a particular interest as my mother’s fiancé was killed and we understood he was based at North Weald. My brother was born in May 1945 so never knew his father – a young Czech pilot.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.