Ladislav Kadlec

„Rád bych se dozvěděl informace o Ladislavu Kadlecovi z 311 perutě, kde 13.3.1944 zahynul. Ladislav Kadlec byl mého dědy bratr a vždy jsem toužil zjistit jakékoliv informace o jeho osobě a jeho činech. Vím,že těžko najdu někoho, kdo osobně znal Ladislava,ale třeba bych se mohl dozvědět od historiků nebo od jiných příbuzných letců, kteří ho znaly. Předem moc děkuji za jakoukoliv odpověď, případné kontakty nebo články o Ladislavu Kadlecovi.Kolář Radek


I would like to get some more information about Flt/Sgt Ladislav Kadlec of 311 Sqn. who was killed in combat on 13/03/1944. Ladislav Kadlec was my grandfather’s brother and I am always looking for any information about him and his activities. It would be difficult to find anybody who knew him personally, but I hope that I’ll find some historian or relatives of any other Czechoslovak RAF airmen who knew him during that time. Thanks in advance. RadekKolář

This entry was posted in 311 Sqd, Information please. Bookmark the permalink.

1 Response to Ladislav Kadlec

  1. Welouš says:

    V knize Mnozí nedoletěli od Františka Louckého je zmínka na str. 114. Dále doporučuji knihy od Miloslava PAJERA, který se zabýval západními letci a kompletně tuto tématiku vystihl (popisuje zde všechny letce, zajisté zde najdete to, co hledáte). Dále pokud vyjde deník plk. Pavelky (který je zatím neveřejný), tak zde najdete celou stránku o vašem příbuzném, protože s plk. Pavelkou ležel v nemocničním pokoji, v nemocnici ELY u Cambridge.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.